Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Planificació estratègica de màrqueting

La planificació estratègica de les activitats de màrqueting és una part essencial de l'èxit de les companyies, perquè, entre altres motius, els facilita una visió completa, coherent i actualitzada de l'entorn, els permet anticipar accions capaces de respondre als canvis i els proporciona les eines necessàries per a desenvolupar avantatges competitius sostenibles.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Aquesta matèria té com a objectiu presentar les tècniques i les metodologies per a dissenyar, desenvolupar i posar en marxa plans estratègics de màrqueting.

Objectius i competències

Competències específiques

 • Analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
 • Dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
 • Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
 • Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.
 • Dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
 • Planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió del producte al canal.
 • Valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització.

Objectius d'aprenentatge

Amb aquesta matèria es vol que l'estudiant assoleixi els objectius o resultats d'aprenentatge següents:

 • Ser capaç d'emprendre una anàlisi exhaustiva de la situació interna i externa d'una empresa.
 • Concebre estratègies de màrqueting adequades a cada situació, que contribueixin a assolir els objectius generals del negoci.
 • Portar l'aplicació de les estratègies de màrqueting a la pràctica real.
Continguts

Mòdul 1. Una visió global de la planificació

Aquest primer mòdul ofereix una visió global del procés de planificació estratègica de màrqueting, establint-ne les bases conceptuals, els processos específics i els instruments necessaris per a desenvolupar-lo.

Mòdul 2. Anàlisi de situació de l'empresa

El segon mòdul té com a objectiu establir quins factors configuren l'entorn de l'empresa, i també conèixer quina és la seva capacitat per a determinar tant la situació externa com interna de l'organització. Així doncs, es comença analitzant el concepte d'entorn i els elements de què es compon, i s'estableix una clara distinció entre els factors de l'entorn, atenent-ne la proximitat i la capacitat d'influència en l'activitat que l'empresa duu a terme.

L'anàlisi continua amb l'estudi dels factors que configuren l'entorn genèric de l'empresa, l'anomenat macroentorn. Dins d'aquest macroentorn, s'analitzen els entorns demogràfic, econòmic, sociocultural, mediambiental, tecnològic i político-legal i com aquests entorns determinen la situació competitiva de l'empresa. Tot seguit, s'analitza el microentorn, amb una atenció especial al concepte de mercat i als comportaments de la competència i dels consumidors. En darrer lloc, es finalitza la part dedicada a l'anàlisi externa amb l'estudi de l'impacte de la incertesa en l'anàlisi estratègica, i la utilitat de l'anàlisi d'escenaris per a comprendre un entorn poc definit i un futur incert i actuar-hi.

Finalment, s'aborda l'anàlisi interna de l'empresa. L'anàlisi dels recursos i les capacitats de l'empresa té com a objectiu determinar-ne quins són els punts forts, que li permetran mantenir un avantatge competitiu, i quins són els punts febles, que comportaran una amenaça o un risc per a aconseguir els objectius que s'hagi fixat.

Mòdul 3. Les estratègies de màrqueting

Al llarg del tercer mòdul s'aborda un dels punts fonamentals de la planificació estratègica de màrqueting: l'elecció i el disseny de l'estratègia. En el desenvolupament d'aquest procés es defineixen les bases sobre les quals s'assenten les estratègies de màrqueting. A més, s'estudia com cal definir avantatges competitius sostenibles, que neutralitzin les estratègies dels competidors.

A continuació, s'estudien les diferents estratègies de màrqueting. Així, s'analitzen les estratègies de diferenciació i posicionament, de lideratge quant als costos, de focalització i de moviments anticipats. També s'aborden les estratègies de creixement, tant les que es fan partint del desenvolupament intern de l'empresa, com les que es fonamenten en la integració amb altres organitzacions.

En l'última part del mòdul s'analitzen les estratègies de diversificació, tant les que es basen en negocis relacionats amb l'activitat que s'ha estat portant a terme, com les que promouen negocis completament nous per a l'empresa.

Mòdul 4. Estratègies en situacions especials

En l'últim mòdul s'aborden les estratègies de màrqueting que cal desenvolupar en situacions especials. D'una banda, el desplegament de les activitats de màrqueting presenta una dificultat elevada en els mercats que estan en fase de declivi. L'aparició de productes substitutius, els canvis en els gustos dels consumidors o els avenços tecnològics, entre molts altres factors, poden provocar que alguns mercats decaiguin. En aquesta situació, les vendes i els beneficis obtinguts per les empreses es redueixen, de manera que moltes decideixen abandonar el mercat. Tot i així, és possible trobar oportunitats que permetin que l'empresa creixi, sobrevisqui o obtingui beneficis.

D'altra banda, l'empresa es pot trobar en un mercat hostil, en el qual, per exemple, hi hagi una pressió competitiva molt intensa, els marges de benefici siguin molt reduïts o hi hagi un grau elevat d'inestabilitat. En aquest tipus de situacions, l'empresa ha de buscar estratègies concretes amb què pugui reduir el risc competitiu al qual s'enfronta.

A més, però, cal tenir en compte que les empreses mostren una forta tendència a competir en mercats internacionals, de vegades com a resultat d'una necessitat de creixement per part de l'empresa, i d'altres com a conseqüència de la globalització creixent dels mercats.

Finalment, i en el nou context definit per l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, alguns dels models de negoci propis dels mercats convencionals han demostrat la seva ineficiència. I és que l'adaptació de l'empresa a aquest nou entorn passa per establir nous models d'actuació o redefinir alguns dels que ja existeixen.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Cintia Pla Garcia

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.