Accès obert Vols més informació?

Assignatura d'Organització d'empreses

En aquesta assignatura s'explica què són i com funcionen les organitzacions, en general, i les empreses, en particular. Independentment del càrrec que s'ocupi en una empresa, serà útil entendre per què passen certes coses i quins efectes poden tenir aquests fets sobre la mateixa empresa i sobre els seus membres. Les organitzacions són realitats complexes i ens haurem de posar diverses «ulleres» per a mirar-les i arribar a entendre-les bé.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 16 febrer 2022

Aquestes «ulleres» són les orientacions o punts de vista que han adoptat els estudiosos de les organitzacions. Al llarg del semestre, en destacarem tres: l'enfocament estructural, l'enfocament cultural o simbòlic i l'enfocament polític. Cadascun d'aquests punts de vista ens permetrà comprendre un aspecte concret del que passa a les organitzacions: com es divideix i es coordina el treball, com es creen maneres d'interpretar la realitat, i els conflictes de poder que s'hi desenvolupen al seu si, entre d'altres.

La finalitat d'aquest enfocament múltiple és que l'estudiant tingui eines conceptuals suficients per a comprendre les situacions que s'esdevenen en les organitzacions. Diverses investigacions han indicat que, quan els directius aprenen múltiples perspectives en els cursos sobre organitzacions, millora la seva actuació. El fet que no considerin una «única mirada» per a tractar els problemes els permet pensar en noves alternatives i arribar a solucions més creatives i completes. D'altra banda, qualsevol persona, encara que no tingui un càrrec directiu, gràcies a la possibilitat d'adoptar una perspectiva múltiple com la que suggerim en aquesta assignatura, podrà entendre millor les situacions que visqui en les organitzacions en què participa.

Objectius i competències

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.
 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són les següents:

 • Tenir capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant-ne les fortaleses i debilitats.
 • Tenir capacitat per a desenvolupar eficientment activitats d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor de l'empresa.
 • Tenir capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Tenir capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents organitzatius.
 • Tenir capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtinguts aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.

Tot això es concreta en els objectius següents, que l'estudiant ha d'assolir al llarg del semestre:

 • Explicar les situacions organitzatives des de diversos enfocaments, tenint en compte aspectes estructurals, simbòlics i polítics.
 • Analitzar i dissenyar l'estructura d'una organització.
 • Avaluar el nivell d'ajust entre l'estructura organitzativa i el context en què es troba l'organització.
 • Comprendre la importància dels símbols i allò que és cultural en la vida organitzativa.
 • Explicar el rol del poder i el conflicte en el funcionament de les organitzacions.
 • Analitzar els processos de canvi en les organitzacions.
Continguts

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en sis mòduls:

El mòdul 1 proporciona una primera aproximació a allò que s'entén per organitzacions i explica per què és interessant estudiar-les. També fa una presentació general dels continguts que es veuran en la resta de l'assignatura, ja que exposa diversos punts de vista des dels quals s'estudien les organitzacions avui dia.

Els mòduls segon i tercer inclouen l'enfocament «estructural». En essència, aquest enfocament centra l'atenció en la manera en què s'ha de dividir, entre les diferents persones o grups que formen una organització, el treball que cal fer i com cal coordinar després aquestes tasques que s'han assignat a grups diferents (mòdul 2). Aquestes decisions donen lloc al que es coneix com a estructura organitzativa, la qual s'ha adequar a l'entorn en què l'organització es desenvolupa. El mòdul 3 estudia la influència de les diverses variables de l'entorn sobre l'estructura organitzativa i explica com les diferents respostes als condicionants externs originen diferents configuracions organitzatives.

El mòdul 4 pren el punt de vista simbòlic-cultural, que analitza les organitzacions d'una manera semblant a com ho fa l'antropologia amb les tribus. Així, aquesta òptica destaca que l'actuació de les persones resta profundament afectada pels valors i les creences del seu entorn organitzatiu, els quals es manifesten per mitjà de símbols, rituals i mites. En qualsevol organització hi ha persones i grups amb diferents interessos, que poden arribar a ser contraposats, i amb diferents nivells de poder per a aconseguir que els seus interessos es duguin a terme. El mòdul 5 s'endinsa en els aspectes polítics de la vida organitzativa, que donen lloc als conflictes i els jocs de poder.

Finalment, el mòdul 6 tracta del canvi organitzatiu des dels tres punts de vista que hem vist al llarg de l'assignatura. Totes les organitzacions, i encara més en el món actual, han d'anar canviant si volen sobreviure. En aquest mòdul s'estudia per què i com canvien les organitzacions, tenint en compte les implicacions estructurals, culturals i polítiques del canvi.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Natàlia Cugueró Escofet

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €

Propera matrícula:
novembre 2021

Inici de docència: febrer 2022

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.