Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Investigació de mercats

L'assignatura Investigació de mercats dóna a conèixer la investigació de màrqueting com a eina d'ajuda per a la presa de decisions en l'àmbit del màrqueting.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

El seu contingut ofereix una visió general del procés d'investigació de màrqueting a partir de la combinació d'aspectes teòrics i de la presentació d'exemples pràctics extrets, en la majoria dels casos, de recerques reals. Amb la formació que s'adquireix es podrà dissenyar una investigació de màrqueting i determinar a quines fonts cal recórrer per a obtenir la informació que es necessita.

Objectius i competències

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

Els objectius generals s'enumeren a continuació:

 1. Conèixer la utilitat de la investigació de màrqueting, el seu context i els límits del seu ús, sense oblidar les consideracions ètiques sobre les quals s'ha de fonamentar.
 2. Proporcionar els coneixements necessaris que permetin, en cada cas, obtenir, de la font d'informació més adequada, la informació necessària.
 3. Analitzar les etapes que es duen a terme en qualsevol procés d'investigació de màrqueting, detallant-ne el contingut i aprofundint en les interaccions que es produeixen.
 4. Conèixer les principals tècniques d'investigació de màrqueting que es fan servir, tant qualitatives com quantitatives: en què consisteixen, quan cal utilitzar-les i també quins són els avantatges i els inconvenients que tenen.
 5. Conèixer les principals tècniques d'investigació de màrqueting en línia: quan s'utilitzen i per què, en què consisteixen, etc.
Continguts

El contingut de cada mòdul de l'assignatura és el següent:

Mòdul 1. Introducció i fases preliminars de la investigació de màrqueting

En aquest primer mòdul didàctic s'aprofundeix en el concepte d'investigació de màrqueting: en què consisteix, per a què serveix, què se'n pot esperar i què no, quins tipus de proveïdors hi ha i què especifica el codi ètic amb relació a la pràctica professional de la investigació de màrqueting.

També es detallen les fases que cal portar a terme en qualsevol procés d'investigació de màrqueting i s'expliquen les fonts d'error que són susceptibles de produir-se en cadascuna d'aquestes fases.

A continuació, s'analitza amb més deteniment en què consisteix la primera fase del procés d'investigació de màrqueting i es donen les línies mestres de les tasques que cal fer en la segona fase de la recerca.

Mòdul 2. Investigació qualitativa

En el segon mòdul didàctic s'exposen els aspectes que cal considerar en el moment de fer una investigació de màrqueting amb caràcter qualitatiu.

En aquest mòdul s'exposa per a què serveix aquest tipus d'investigació i quines són les tècniques d'investigació qualitativa que es fan servir més en investigació de màrqueting: la reunió de grups, l'entrevista en profunditat i les tècniques projectives.

Mòdul 3. Tècniques quantitatives per a l'obtenció d'informació: l'observació i l'enquesta

En aquest mòdul s'exposen els aspectes bàsics que cal considerar pel que fa a l'obtenció d'informació en el moment de fer una investigació de màrqueting descriptiva.

Així, s'expliquen les tècniques més importants dins d'aquest tipus d'investigació quantitativa: l'observació, l'enquesta ad hoc, l'òmnibus i el panel.

Mòdul 4. La investigació de màrqueting en línia

En el quart mòdul del curs s'analitzen l'ús d'internet per a la investigació de mercats, i també les tècniques i les metodologies disponibles per a l'obtenció d'informació en línia.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

M. Carmen Pacheco Bernal

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.