Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Història econòmica

L'assignatura Història econòmica inicia l'estudiant en la comprensió que el creixement econòmic és un concepte dinàmic i històric. Per tant, comprovarà com s'ha forjat la situació econòmica actual i quin tipus de model ha seguit el creixement econòmic a escala internacional i des d'una perspectiva a llarg termini.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

La història s'entendrà, doncs, com una eina analítica per a comprendre com s'emmarca la situació econòmica, política i social actual.

Objectius i competències

Les competències transversals i/o generals que l'estudiant d'aquesta assignatura haurà d'adquirir són les següents:

 1. Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 2. Comunicar-se correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 3. Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Es preveu que, en cursar aquesta assignatura, l'estudiant també adquirirà competències específiques com ara:

 1. Identificar, seleccionar, interpretar i utilitzar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.
 2. Entendre el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions, amb atenció especial al comportament empresarial.
 3. Reconèixer les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global, amb atenció especial a les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.
 4. Analitzar l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.
 5. Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia per mitjà del pensament econòmic
 6. Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.
 7. Jutjar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.
 8. Generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.
 9. Saber utilitzar els coneixements i les eines de les diferents disciplines de les ciències socials per analitzar, avaluar i intervenir professionalment en institucions i organitzacions públiques i privades.

 

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els sis mòduls següents:

 1. La Gran Divergència
 2. La revolució industrial anglesa (1760-1870)
 3. Creixement, convergència i divergència en la primera globalització (1820-1914)
 4. Guerres, crisis i esfondrament de la primera globalització (1914-1950)
 5. L'acceleració del creixement (1950-1973)
 6. La segona globalització: de la crisi dels anys setanta a la Gran Recessió (1973-2011)

 

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Encara que no és una obligació, es recomana als estudiants haver cursat l'assignatura d'Idioma modern 1: anglès, atès que els facilitarà la comprensió de determinats recursos de l'aula que es presenten en aquest idioma (articles de qualitat, recursos a la xarxa, etcètera).

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Lluís Garay

Doctor en Història Econòmica.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €

Matrícula oberta

Fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.