Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Gestió d'equips de treball

En aquesta assignatura estudiarem els marcs de referència teòrics i conceptuals que ens facilitaran el coneixement base per a la comprensió de què és un equip de treball com funciona i quins processos intervenen en la seva configuración i funcionament.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Idioma: Català

Així, en aquesta assignatura estudiarem la conceptualització i composició dels equips de treball; els factors determinants del seu funcionament com per exemple els processos de presa de decisions, el seu lideratge i els elements crítics per a la gestió d'equips de treball eficaços.

Objectius i competències

Objectius

 • Comprendre que és un equip de treball, la seva categorització i tipologies.
 • Familiaritzar-se amb les teories i models sobre la composició i funcionament dels equips de treball.
 • Reflexionar sobre els avantatges i inconvenients de treballar en equips de treball.
 • Identificar antecedents a la presa de decisions i solució de problemes en grups i equips de treball.
 • Descriure els models de combinació social més utilitzats per explicar la presa de decisions i solució de problemes en grups i equips de treball.
 • Identificar i descriure les etapes dels processos de presa de decisions i solució de problemes en grups i equips de treball.
 • Identificar tècniques efectives per a la presa de decisions en grups i equips de treball.
 • Identificar avantatges i desavantatges en la presa de decisions i solució de problemes en grups i equips de treball en relació al treball individual.
 • Analitzar aspectes ètics en la presa de decisions i solució de problemes en grups i equips de treball.
 • Definir què és el lideratge, les seves similituds i diferències amb el concepte de direcció.
 • Entendre diferents aproximacions a l'estudi i desenvolupament del lideratge.
 • Analitzar les peculiaritats del lideratge d'equips de treball.
 • Analitzar les relaciones entre lideratge i eficàcia grupal.
 • Identificar possibilitats d'intervenció per al desenvolupament del lideratge.
 • Conèixer els models d'eficàcia grupal.
 • Aprofundir en les variables relacionades amb l'eficàcia dels equips.
 • Reconèixer les característiques que diferencien a un equip eficaç d'un altre que no l'és.
 • Conèixer diferents tècniques per millorar el funcionament dels equips.


Competències

Les competències transversals del Grau de Relacions laborals i ocupació que es treballaran en aquesta assignatura són els següents::
 

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la la informació.
 • Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.

Les competències específiques del Grau de Relacions laborals i ocupació que s'aborden en aquesta assignatura són:
 

 • Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
 • Capacitat per elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, a tots els nivells organitzatius.
Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen en els següents mòduls:
 

MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ ALS EQUIPS DE TREBALL

1. Conceptualització dels equips de treball
1.1. Definició d'equip de treball
1.2. Treball en equip

2. Tipologia dels equips de treball

3. Desenvolupament dels equips de treball i la seva socialització
3.1. Desenvolupament dels equips de treball
3.2. Socialització dels equips de treball

4. Configuració i funcionament dels equips de treball
4.1. Entrades dels equips de treball
4.2. Processos dels equips de treball: com funcionen els equips
4.3. Resultats dels equips de treball

5. Els equips virtuals

MÒDUL 2. GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL. PRESA DE DECISIONS EN EQUIP I SOLUCIÓ DE PROBLEMES.

1. Antecedents a la presa de decisions i solució de problemes: tasques, problemes, decisions i contextos
2. Processos grupals en la presa de decisions i solució de problemes
3. Etapes dels processos de presa de decisions i solució de problemes
4. Tècniques per a la presa de decisions i la generació d'idees
5. Creativitat i innovació
6. Problemes i biaixos en la presa de decisions i solució de problemes
7. Presa de decisions i solució de problemes en equip vs individual
8. Ètica en la presa de decisions i solució de problemes
9. Línies actuals d'investigació

MÒDUL 3. LIDERATGE EN ELS EQUIPS DE TREBALL

1. Què és el lideratge?
1.1. Lideratge i direcció
1.2. Nivells de lideratge
1.3. Lideratge formal vs. informal

2. Aproximacions al lideratge
2.1. Les primeres aproximacions
2.2. Lideratge situacional
2.3. Lideratge transformacional
2.4. Lideratge autèntic
2.5. Lideratge emocional

3. El lideratge en els equips de treball

4. El desenvolupament del lideratge
4.1. Models basats en estils de lideratge: la malla gerencial de Blake i Mouton
4.2. Models basats en el desenvolupament de competències: el model de valors en competència
4.3. Eines per al desenvolupament del lideratge

MÒDUL 4. L'EQUIP DE TREBALL EFICAÇ

1. Models d'eficàcia grupal
1.1. Models combinatoris
1.2. Models estructurals d'eficàcia grupal

2. Variables incloses en els models d'eficàcia grupal
2.1. Variables input
2.2. Variables de procés
2.3. Variables output

3. Característiques dels equips eficaços

4. Tècniques per a millorar el funcionament dels equips

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Beatriz Sora Miana

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.