Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Gestió i desenvolupament de recursos humans

Aquesta assignatura permet aprofundir en diversos aspectes de la tasca de dirigir i gestionar persones en les organitzacions. La persona és, per diversos motius, clau perquè una organització es pugui diferenciar de la competència, i així pugui mantenir i millorar la posició competitiva en els dinàmics entorns empresarials del segle XXI.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

En aquest sentit, es presenten el conjunt de polítiques i activitats que, en el si de l'organització, es duen a terme per, d'una banda, definir i millorar les competències (coneixements, habilitats i actituds) dels col·laboradors i, d'altra banda, sabent què són i com evolucionen aquestes competències, augmentar tant la diligència i el potencial professional dels col·laboradors, com el seu compromís i integració en l'empresa, optimitzant la contribució a l'assoliment dels objectius organitzatius.

S'aprofundirà en diferents aspectes de l'àmplia definició de les activitats de desenvolupament dels recursos humans i es tractaran qüestions com per exemple la necessitat de l'alineament extern i de consistència interna del sistema de recursos humans, la gestió per competències, la selecció, la formació, l'avaluació de l'acompliment, la retribució, el coaching, el lideratge o la gestió de la carrera professional.

Es tracta d'introduir estratègies i polítiques en l'àmbit de la gestió de les persones en què és desitjable que es reforcin mútuament, de manera sinergica: (a) d'una banda, la millora dels resultats econòmics (o, en general, de qualsevol tipus d'objectius que es plantegi l¿organització); (b) de l'altre, la satisfacció, el compromís i la implicació activa del col·laborador amb l'organització i cap a l'assoliment dels seus objectius.

Objectius i competències

Objectius

 • Aprofundir en les causes que fan que hagi d'entendre's als recursos humans com un element d'una importància estratègica fonamental avui dia, i concebre les polítiques de recursos humans com un sistema integrat i coherent.
 • Comprendre la relació permanent i gestionable de la qualitat del factor humà amb els resultats de l'organització.
 • Discutir diferents enfocaments en l'organització del treball en les organitzacions que poden ajudar a millorar la seva eficiència i a mantenir el seu avantatge competitiu.
 • Conèixer els mètodes més adequats per dissenyar, implantar i gestionar models de competències en les organitzacions.
 • Usar la gestió de les competències per al creixement i el manteniment de la qualitat i per garantir l¿ocupabilitat del recursos humans.
 • Discutir l'aplicabilitat de les competències en les diferents funcions de la gestió de recursos humans.
 • Avaluar i comprendre el contingut i l'aplicació de diferents tipus d'eines que ajuden a optimitzar la contribució de les persones a l'organització, a partir de l'estudi de diversos processos de desenvolupament dels recursos humans: selecció, formació, avaluació del compliment, retribució, etc.
 • Aprendre a dissenyar sistemes eficaços de gestió i planificació de les carreres professionals dels col·laboradors.
 • Conèixer el concepte dels varis enfocaments del lideratge a les organitzacions i també el concepte de coaching.

Competències

 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable. Criteri d'acompliment: Identificar les conseqüències que les decisions professionals tenen sobre les altres persones i sobre l'entorn.
 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica. Criteri d'acompliment: Aplicar procediments, regles o principis adequats per a la síntesi de la informació.
 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial.
 • Capacitat per ocupar eficientment tasques d'administració i gestió a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitat dels clients interns i externs.
Continguts
 • Introducció al desenvolupament dels recursos humans
 • La gestió basada en competències
 • Processos de desenvolupament dels recursos humans
 • Gestió i planificació de la carrera professional
 • Lideratge i desenvolupament directiu
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Mihaela Enache Zegheru

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.