Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Estratègies i tècniques de comunicació

La comunicació és la base de la gestió en la societat de la informació i el coneixement. Reflexionar sobre la comunicació empresarial ens proporciona una eina imprescindible per a exercir la nostra professió en el si de l'empresa.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

Estratègies i tècniques de comunicació és una assignatura obligatòria en el pla d'estudis del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats (MiIM) de la UOC. Té com a objectiu l'establiment de les claus del disseny d'estratègies de comunicació de màrqueting de l'empresa, unes estratègies que s'han d'integrar en el pla de comunicació externa propi i peculiar de cada organització empresarial.

Objectius i competencies

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
 • Interpretar i avaluar la informació d'una manera crítica i sintètica.
 • Comunicar-se correctament de manera escrita o verbal, tant en les llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

 En acabar el curs, s'hauran d'haver aconseguit els objectius següents:

 • Conèixer les característiques i el funcionament dels diferents procediments de comunicació de què disposa el responsable de màrqueting: venda personal, publicitat, promoció de vendes, patrocini, relacions públiques i màrqueting directe.
 • Comprendre la contribució d'aquests instruments en l'estratègia de comunicació de les empreses i organitzacions.
Continguts

Les comunicacions de màrqueting exerceixen un paper fonamental en el màrqueting mix de les empreses i de tot tipus d'organitzacions. Els instruments de comunicació que estan a disposició dels responsables de màrqueting són molt diversos, ja que no es limiten a l'àmbit de la venda personal i la publicitat, sinó que també poden recórrer a variables de comunicació com la promoció de vendes, el patrocini, les relacions públiques i el màrqueting directe. Precisament, aquestes últimes tècniques han estat les que han experimentat un creixement més gran en els darrers anys.

Mòdul 1. Venda personal i direcció de vendes

En aquest mòdul es constata la importància que va adquirint l'establiment de relacions contínues entre el venedor i el client, i s'estudien, entre altres qüestions, les habilitats que es requereixen per a portar a terme les funcions de vendes i les etapes de què consta el procés de venda personal, i també les funcions bàsiques de la direcció de vendes.

Mòdul 2. Publicitat

En aquest mòdul es tindrà l'ocasió d'analitzar la influència de la publicitat en el comportament del consumidor i de conèixer les estratègies creatives per a l'elaboració del missatge publicitari, i també les estratègies per a difondre'l en els mitjans de comunicació. També s'estudien el paper de les agències de publicitat en el procés publicitari i el marc jurídic i els codis ètics que actualment afecten les activitats publicitàries.

Mòdul 3. Promoció de vendes

El tercer mòdul permet conèixer com es pot dissenyar l'estratègia de promoció de vendes i també els diferents tipus de comunicacions dels quals es pot servir l'empresa per a impulsar la demanda del seu producte.

Mòdul 4. Patrocini i relacions públiques

D'una banda, s'analitzen les diverses modalitats de patrocini existents, els objectius que habitualment es fixen en les activitats d'aquest tipus i les eines de què es disposa per a avaluar-ne l'eficàcia; de l'altra, també s'aborden les diverses tècniques al servei de les relacions públiques.

Mòdul 5. Màrqueting directe i interactiu

Aquest darrer mòdul permet conèixer les característiques d'aquesta eina complexa de comunicació, que també incorpora elements propis de la distribució. S'estudien les bases de dades del màrqueting directe i s'analitzen les diferents modalitats de màrqueting directe, tant les que es porten a terme en els mitjans de comunicació convencionals, com les que es duen a terme per via dels mitjans electrònics.

S'ha de cursar, preferiblement, després d'haver superat satisfactòriament les assignatures troncals Fonaments de màrqueting i Direcció de màrqueting.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Maria de los Angeles Garcia Haro

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.