Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Dret del Treball Col·lectiu

Aquesta assignatura se centra en l'estudi de les normes jurídiques que regulen les relacions entre els sindicats o altres organitzacions de representació dels treballadors i els empresaris o altres organitzacions que els representen.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 1 març 2023

S'estudien les diverses manifestacions de la llibertat sindical i l'associacionisme empresarial, els mecanismes de representació dels treballadors en l'empresa (unitaris i sindicals), la negociació col·lectiva i, finalment, el dret de conflictes col·lectius en general i la vaga en particular, i el tancament patronal. Aquesta assignatura ofereix un contingut que integra coneixements teòrics i pràctics, mitjançant l'estudi de la legislació nacional i internacional, tenint molt present la interpretació que en fan els tribunals i, en concret, el Tribunal Constitucional.

Objectius i competències

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Comprendre la importància històrica de l'associació obrera com a remei a la qüestió social i la desigualtat intrínseca a la relació de treball per compte d'altri.
 2. Entendre el sentit constitucional del dret a la llibertat sindical i la rellevància que té per a comprendre-ho la llibertat sindical individual en la seva manifestació positiva i negativa, així com la llibertat sindical col·lectiva.
 3. Comprendre el concepte legal de sindicat, la funció que té assignada i els efectes jurídics que es deriven de la seva representativitat.
 4. Conèixer la configuració legal de les associacions empresarials.
 5. Conèixer els diversos canals de representació dels interessos del personal i dels sindicats en l'empresa.
 6. Comprendre el concepte de conveni col·lectiu estatutari i altres manifestacions derivades de la negociació col·lectiva.
 7. Reconèixer la diferència conceptual entre el conflicte col·lectiu d'interessos i el jurídic, a més dels diversos canals habilitats per a arribar a una solució pacífica.
 8. Entendre el sentit constitucional de la vaga i el tancament patronal com a instruments no pacífics de confrontació entre els treballadors i els empresaris.

Les competències d'aquesta assignatura són:

 1. Capacitat per a identificar els principis jurídics i les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.
 2. Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des de la perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.
 3. Capacitat per a assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.
Continguts
 • La llibertat sindical: evolució històrica i reconeixement constitucional
 • La llibertat sindical: definició i contingut
 • Fonts de la llibertat sindical
 • Manifestacions de la llibertat sindical
 • La llibertat sindical individual
 • La llibertat sindical col·lectiva o autonomia sindical
 • La llibertat sindical dels funcionaris públics
 • Les associacions empresarials
 • El doble canal de representació dels treballadors a l'empresa.
 • La representació unitària
 • La representació sindical a l'empresa.
 • El dret de reunió dels treballadors
 • El comitè d'empresa europeu
 • Altres canals de representació dels treballadors
 • La representació dels funcionaris públics
 • Evolució històrica i funció de la negociació col·lectiva
 • Concepte i marc normatiu
 • La determinació de la unitat negociadora i del conveni aplicable
 • La legitimació per a negociar
 • El procediment de negociació del conveni col·lectiu
 • El contingut del conveni col·lectiu
 • La dinàmica d'aplicació del conveni
 • Els acords i els pactes d'empresa
 • La negociació col·lectiva extraestatutària
 • La negociació col·lectiva en l'àmbit de la funció pública
 • La negociació col·lectiva a la Unió Europea
 • El conflicte col·lectiu
 • La vaga: definició i evolució
 • Fonts i règim jurídic del dret de vaga
 • Caracterització del dret de vaga
 • Tramitació del dret de vaga: elements formals
 • Il·licitud de la vaga
 • Fi de la vaga
 • Efectes de la vaga sobre la relació laboral del vaguista
 • El tancament patronal
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per al seguiment de l'assignatura, és recomanable tenir coneixements bàsics de dret, dret públic i dret de l'empresa.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.