Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Dret de l'Empresa

Aquesta assignatura ofereix una visió general de les institucions bàsiques de dret privat civil i mercantil. Amb això es pretén que adquiriu els coneixements necessaris per a adonar-vos de la funció essencial que aquestes branques de l'ordenament desenvolupen en la regulació de les relacions entre particulars i en el mercat.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

En l'àmbit civil, farem un recorregut per l'origen del nostre dret civil, i coneixerem les fonts de l'ordenament jurídic i la manera com es regula i protegeix la persona en tant que persona, sense cap qualificació, en l'àmbit de les seves relacions amb les altres persones. En l'àmbit mercantil, estudiarem l'estatut jurídic de l'empresari individual i el règim jurídic de les diferents societats mercantils i remarcarem les diferències essencials entre les societats personalistes i les capitalistes. I atès que en la vida de l'empresari també és necessari conèixer quines solucions ofereix el dret en els moments de crisi, en darrer lloc, tractarem el dret concursal, que és el dret regulador de la situació en la qual un deutor no pot pagar els diversos creditors que pugui tenir al venciment dels seus crèdits, els pressupostos per a la declaració del concurs, el procediment i els efectes.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Comprendre el paper que el dret civil ha tingut i té en el nostre ordenament jurídic.
 2. Conèixer el significat i la jerarquia de les fonts del dret.
 3. Distingir entre la capacitat jurídica i la capacitat d'obrar i conèixer les institucions que regulen i protegeixen la persona que no gaudeix d'una capacitat d'obrar plena.
 4. Comprendre el concepte i el funcionament de la persona jurídica.
 5. Conèixer els elements integrants del patrimoni i els rendiments que el patrimoni genera.
 6. Conèixer els principis bàsics que regeixen el negoci jurídic.
 7. Conèixer el significat i els elements de l'obligació.
 8. Conèixer i comprendre les normes que constitueixen el règim jurídic del mercat.
 9. Comprendre l'estatut jurídic de l'empresari i el règim jurídic de les societats mercantils.
 10. Comprendre les característiques generals de la contractació mercantil i destriar clarament el contingut de cadascun dels contractes que es practiquen actualment, valorant-ne la utilitat i els objectius que es persegueixen amb cadascun.
 11. Entendre el funcionament i la utilitat pràctica dels diferents títols valor.
 12. Comprendre quins són els pressupòsits, les finalitats i les conseqüències del procediment concursal.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 2. Capacitat per interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.
 3. Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal, i de defensa davant els tribunals.
Continguts
 • El dret civil com a dret comú i privat general
 • Patrimoni, negoci jurídic i obligacions
 • El dret mercantil com a dret del tràfic econòmic exercit en el marc del mercat
 • Societats mercantils
 • Contractes mercantils
 • Pagament i finançament mitjançant títols valor
 • Dret concursal
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Vanessa Jiménez Serranía

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.