Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Control pressupostari i de gestió

Presentació

L'assignatura Control pressupostari i de gestió presenta un conjunt d'elements d'organització i d'informació que s'interrelacionen en el marc de l'activitat empresarial. L'aplicació pràctica de la pressupostació i el control de gestió a l'empresa té com a objectiu quantificar i operativitzar els objectius empresarials a curt i mitjà termini, i també establir els sistemes d'informació que permetin fer un diagnòstic de l'estat i l'evolució de l'empresa, i prendre les decisions oportunes per a corregir les disfuncions i els defectes, potenciar les actuacions positives i, consegüentment, millorar-ne la situació.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 16 setembre 2020

Objectius i competencies

En aquesta assignatura les competències transversals i específiques que cal assolir són les següents:

Competències

Les competències transversals que es desenvolupen en aquesta assignatura són les que es recullen a continuació:

1. Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

2. Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

3. Capacitat per a comunicar correctament.

4. Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:

1. Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.

2. Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Aquestes competències assenyalades anteriorment es materialitzen en els objectius d'aprenentatge següents:

1. Exposar el problema bàsic de les organitzacions: repartir la feina entre les diverses persones (o grups de persones), i controlar i avaluar després el grau de compliment d'aquesta feina.

2. Introduir els esquemes bàsics per a analitzar els problemes de control. Presentar el problema del disseny del sistema d'informació i control des d'un punt de vista d'anàlisi cost-benefici.

3. Presentar l'estructura del sistema de control: esquema de centres de responsabilitat i de classes de centres. Plantejar el procés de control dins del marc general de planificació i control en el si de les organitzacions.

4. Proporcionar una visió coherent del sistema d'informació intern que les empreses més avançades fan servir basant-se en la planificació i el control pressupostaris.

5. Analitzar l'avaluació dels centres de costos i les mesures d'eficàcia i eficiència d'aquests centres.

6. Analitzar l'avaluació dels centres de beneficis i les mesures d'eficàcia i eficiència d'aquests centres.

7. Explicar les interaccions entre diferents centres. Presentar el problema dels preus de transferència. Veure els diferents mètodes que hi ha per a resoldre'l i determinar quan són adequats.

8. Introduir-se en el debat actual sobre el paper que la comptabilitat de costos ha d'acomplir davant les profundes transformacions que l'empresa viu en la seva organització i el seu procés productiu.

9. Portar a terme la implantació i el seguiment d'un sistema de control de gestió per mitjà d'una simulació basada en el cas d'una empresa, amb l'objectiu d'aproximar-se a la metodologia i els continguts que es demanen per a accedir a la professió.

Continguts

Mòdul 1. Control de costos i control de gestió

En aquest mòdul s'estudia el problema de com es controlen i es gestionen els costos anticipant-s'hi. En primer lloc, s'analitzen les idees fonamentals que justifiquen la implantació d'un sistema de costos estàndard i les seves aplicacions en el control pressupostari mitjançant el càlcul i les interpretacions de les desviacions. En segon lloc, es presenten les formulacions dels diferents tipus de pressupostos. En tercer lloc, s'al·ludeix al control de gestió mitjançant indicadors i quadres de comandament. Es tracta d'un mòdul una mica dens quant al contingut teòric i relativament difícil d'assimilar, especialment pel que fa al significat i la formulació de les desviacions en costos indirectes.

Mòdul 2. Els sistemes de control de gestió

Aquest mòdul presenta el concepte de control de gestió i també els elements que formen part d'un sistema de control de gestió i que s'aplicaran en els mòduls posteriors.

Mòdul 3. Els centres de responsabilitat (I): centres de costos

Aquest mòdul inicia en l'estudi de les organitzacions sobre la base del repartiment de tasques entre les diferents persones, el seu control i l'assumpció de responsabilitats quan la variable econòmica que està sota la responsabilitat del centre és el cost.

Mòdul 4. Els centres de responsabilitat (II): centres de beneficis

Com en el mòdul anterior, s'analitzen les organitzacions sobre la base del repartiment de tasques entre les diferents persones, el seu control i l'assumpció de responsabilitats quan, a causa de la seva descentralització, la variable que està sota la responsabilitat del centre és el benefici.

Per a cursar aquesta assignatura és molt recomanable tenir coneixements de les assignatures Comptabilitat financera i Comptabilitat de costos.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Joan Llobet Dalmases

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula oberta:
fins al 16 de juliol inclòs

Matricula't

Inicio docència: setembre 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació