Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Economia social i solidària

Introducció al que és i representa l'economia social i solidària, analitzant la seva ubicació en el sistema socioeconòmic actual, les principals iniciatives i els agents existents.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

Després d'una contextualització de la conjuntura socioeconòmica actual, des d'un punt de vista teòric es fa una aproximació a la concepció global de l'economia social i solidària. S'analitza tant la vessant socioempresarial com la sociocomunitària, així com els àmbits reproductiu i de la col·laboració procomuna.

A continuació, i des d'un punt de vista pràctic, es presenten els principis del cooperativisme i els objectius de desenvolupament sostenible. Així mateix, s¿analitzen algunes de les iniciatives actualment existents i alguns dels agents que estan fomentant la seva implantació a nivell públic i privat.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 • Visibilitzar l'existència de l'economia social i solidària, des de tots els enfocaments existents, així com les aportacions de la mateixa en pro d'un sistema socioeconòmic més ètic, just i sostenible.
 • Donar a conèixer algunes de les iniciatives i dels agents que actualment estan fomentant aquest àmbit socioeconòmic, relacionant-los amb els principis del cooperativisme i els objectius de desenvolupament sostenible.

 

Les competències de l'assignatura són:

Bàsiques
- Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Generals
- Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com a col·lectiu.

Transversals
- Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
- Argumentar, negociar i intervenir.

Específiques
- Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.
- Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic.
- Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.
- Jutjar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica.
- Analitzar el funcionament dels mercats en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
- Avaluar l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.

Continguts
Contextualització socioeconòmica:
 • Paradigma mecanicista o capitalista
 • Paradigma orgànic o social i solidari
Concepció global de l'economia social i solidària (ESS):
 • Àmbit públic o redistributiu
 • Àmbit mercantil o competitiu
 • Àmbit financer o especulatiu
 • Àmbit social i solidari o cooperatiu:
  • Àmbit socioempresarial
  • Àmbit sociocomunitari
  • Àmbit de la reproducció
  • Àmbit de la col·laboració procomuna
Ètica, justícia i sostenibilitat:
 • Principis del cooperativisme
 • Objectius de desenvolupament sostenible
Experiències existents:
 • Models de registre i auditoria
 • Iniciatives privades i comunitàries
 • Agents públics
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Recursos per a l'aprenentatge
 • Recursos propis
 • Recursos en obert
 • Casos d'estudi
 • Debats participatius
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.