Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Temes actuals de política internacional

Una de les crítiques que reben algunes assignatures universitàries és que són excessivament abstractes i allunyades de l'entorn immediat dels estudiants. L'assignatura de Temes actuals de política internacional aspira a quedar al marge d'aquesta crítica. S'examinen alguns dels assumptes que susciten avui més preocupació i controvèrsia entre els actors de la societat internacional.

Entre altres, els efectes encara vigents de l'última gran crisi econòmica, les guerres comercials que enfronten algunes potències econòmiques, les noves amenaces a la pau i la seguretat internacional, les violacions de divers signe dels drets humans a diferents zones del món o la problemàtica de la sostenibilitat i, particularment, el canvi climàtic.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 28 setembre 2022

En tot cas, l'objectiu de l'assignatura no és fer un examen molt detallat sobre cadascun d'aquests temes. La intenció és aportar informació i instruments analítics bàsics que ajudin els estudiants a conèixer i interpretar alguns dels problemes i desafiaments més importants de la política internacional actual.
Objectius i competències

El principal objectiu de l'assignatura de Temes actuals de política internacional és aportar coneixements i eines analítiques que permetin a l'estudiant comprendre i interpretar alguns dels problemes i desafiaments més importants de la política internacional dels nostres dies.


Les competències de l'assignatura són:


Competències generals:

 • CG1. Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.


Competències específiques:

 • CE2. Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional.
 • CE6. Analitzar la diversitat de conflictes internacionals i processos de pau, explicant-ne les causes, la dinàmica i els efectes principals.
Continguts

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en quatre mòduls. En els tres primers s'analitzen alguns dels temes més destacats de l'agenda de la política internacional en els últims anys. El primer mòdul se centra en l'anàlisi de la realitat econòmica internacional, amb atenció particular a l'última gran crisi econòmica i a les guerres comercials entre algunes potències.

El segon mòdul aborda el repte de la seguretat internacional, dedicant atenció especial a les tensions nuclears. El tercer mòdul s'ocupa de dos temes clau de l'agenda internacional: els drets humans i el medi ambient. L'últim mòdul considera l'anàlisi de tots aquests temes, però des d'una perspectiva diferent: la regional. Es revisen els principals conflictes a cinc regions del món, com també les dinàmiques de cooperació que han emergit.


Mòdul 1. La geopolítica de l'economia globalitzada

 • 2008-2018: una dècada després de la gran crisi
 • Guerres comercials: entre el creixement i el proteccionisme
 • Els països emergents i els dilemes dels països en desenvolupament

Mòdul 2. Paradigmes de seguretat i reptes de futur

 • Paradigmes de seguretat en les relacions internacionals: ahir i avui
 • Dissuasió, dissuasió nuclear i política nuclear actual
 • Seguretat nacional, tancament de fronteres i altres reptes

Mòdul 3. Drets humans i medi ambient

 • Drets humans i dret penal internacional
 • Medi ambient i desenvolupament econòmic

Mòdul 4. Dinàmiques regionals: cooperació i conflicte

 • Les regions com a marc d'estudi en relacions internacionals
 • Àsia-Pacífic: la nova centralitat
 • Les amèriques: polarització multinivell
 • Orient Mitjà i el nord d'Àfrica després de les primaveres àrabs
 • Àfrica: contenidor de crisi o laboratori d'oportunitats
Recursos per a l'aprenentatge

a) Materials docents: 

 • Mòdul 1. La geopolítica de l'economia globalitzada
 • Mòdul 2. Paradigmes de seguretat i reptes de futur
 • Mòdul 3. Drets humans i medi ambient
 • Mòdul 4. Dinàmiques regionals: cooperació i conflicte


b) Lectures específiques de cada mòdul docent:

 • Ambos, K. (2007). «Enjuiciamiento de crímenes internacionales en el nivel nacional e internacional: entre Justicia y Realpolitik». A: Política Criminal (vol. 2, núm. 4, pàg. 1-16).
 • Blankenburg, Stephanie; Palma, José Gabriel (2009). «Introduction: the global financial crisis». A: Cambridge Journal of Economics (vol. 33, núm. 4, pàg. 531-538).
 • Bulmer, Simon; Quaglia, Lucia (2018). «The politics and economics of Brexit». A: Journal of European Public Policy (vol. 25, núm. 8, pàg. 1089-1098).
 • Choucri, N.; Stuart, E.; Ferwerda, J. (2014). «Institutions for Cyber Security: International Responses and Global Imperatives». A: Information Technology for Development (vol. 20, núm. 2, pàg. 96-121).
 • Villalpando, W. (2009). «El nuevo derecho internacional penal. Los crímenes internacionales». A: Invenio: Revista de Investigación Académica (núm. 23, pàg. 15-36).
 • Hudson, Heidi (2005). «'Doing' Security As Though Humans Matter: A Feminist Perspective on Gender and the Politics of Human Security». A: Security Dialogue (vol. 36, núm. 2, pàg. 155-174).
 • Nolte, D. (2010). «How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics». A: Review of International Studies (vol. 36, núm. 4, pàg. 881-901).
 • Rudulescu, G. I.; Panaita, M.; Catalin, V. (2014). «BRICS Countries Challenge to the World Economy New Trends». A: Procedia Economics and Finance (vol. 8, pàg. 605-613).
 • Fawcett, L. (2004). «Exploring Regional Domains: A Comparative History of Regionalism». A: International Affairs (vol. 80, núm. 3, pàg. 429-446).

 

Requisits previs

Si bé l'assignatura de Temes actuals de política internacional no requereix uns coneixements acadèmics previs, utilitza un vocabulari elemental de Ciències Socials. Per això, es recomana haver cursat abans d'aquesta assignatura algunes assignatures bàsiques de Ciències Socials tant del programa de Relacions Internacionals com d'altres programes acadèmics. En particular, dins del pla d'estudis de Relacions Internacionals resulta oportú haver cursat prèviament les assignatures d'Introducció a les relacions internacionals, Globalització i internet, Política i societat, i Introducció a l'economia.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Dr. Mikel Barreda Díez
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.