Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Sistema Polític Espanyol

Una de les queixes freqüents dels estudiants universitaris respecte de les matèries que estudien és que moltes són excessivament generals, allunyades de la realitat quotidiana.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 16 febrer 2022

Idioma: Català

Aquesta assignatura vol restar al marge d'aquesta crítica i pretén explicar de manera didàctica i propera els grans eixos interpretatius del sistema polític espanyol actual, i, per tant, pot resultar d'interès no només per als estudiants de Gestió i Administració Pública (o de Ciència Política i de Dret), sinó per a tots els alumnes interessats a comprendre millor les característiques i el funcionament de la política espanyola.

En aquest sentit, a partir de les diferents eines teòriques i d'anàlisi politològiques, en aquesta assignatura ens ocuparem d'examinar el sistema polític espanyol i centrarem l'atenció en dues de les seves dimensions fonamentals: l'entramat institucional i els actors principals que intervenen en el sistema polític, tant de naturalesa individual -ciutadans- com col·lectiva -partits, sindicats, etc.

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és facilitar a l'estudiant el coneixement dels grans eixos interpretatius del sistema polític espanyol a partir de la utilització d'eines teòriques i analítiques de la ciència política. Més concretament, es vol aconseguir el següent:

 • Proporcionar un instrumental politològic bàsic -conceptes, enfocaments, indicadors, etc.- per a l'anàlisi de la realitat política.
 • Situar els orígens i l'evolució històrica del sistema polític espanyol, sobretot del procés de transició i consolidació democràtica.
 • Examinar l'organització i els elements institucionals bàsics del sistema polític espanyol.
 • Analitzar la relació que hi ha entre societat i política a Espanya mitjançant l'estudi dels actors principals, tant de caràcter col·lectiu com individual.
 • Destacar la rellevància i la influència de les característiques de les institucions i dels actors polítics en la configuració i en la dinàmica del sistema polític espanyol.
 • Dotar l'estudiant d'un marc general i de les eines analítiques necessàries per a poder diagnosticar i avaluar el funcionament de la democràcia espanyola.

Competències

Pel que fa a les competències, en aquesta assignatura es pretenen treballar les següents:

 • Capacitar per a comprendre l'estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Saber analitzar l'estructura, organització i funcionament de les diferents administracions públiques.
 • Identificar els pressupòsits teòrics dels actors públics, així com les relacions entre l'administració i els ciutadans.
 • Capacitar per a analitzar teòricament, planificar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
Continguts
 • La perspectiva històrica: el passat autoritari i la transició a la democràcia.
 • Les institucions democràtiques.
 • Els actors polítics: organització d'interessos i cultura política.
 • Sistema de partits i eleccions.
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Iván Serrano Balaguer

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €

Matrícula oberta:
fins al 26 de gener inclòs

Matricula't

Inici de docència: febrer 2022

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.