Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Participació electrònica

Aquesta assignatura revisa els processos de participació política en un nou context definit per l'aparició de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Les TIC representen un nou canal de participació, que els ciutadans ja estan fent servir per organitzar-se en l'àmbit social i per interactuar amb el món de la política i de l'administració. Les TIC també ofereixen oportunitats als polítics i a l'administració per re-definir les seves relacions amb la ciutadania, en la mesura que fan possible obrir el procés de decisió als ciutadans a un cost molt reduït.

Inici: 15 setembre 2021

Idioma: Castellà

Aquests materials aborden la pregunta de com les TIC afecten els processos de pressa de decisions i la participació política des de dues vessants: la de les administracions i la de la ciutadania. La primera part de l'assignatura fa ús d'un enfocament analític per discutir les conseqüències de diferents regles de decisió i establir les condicions sota les quals serà òptim obrir el procés de decisió a la ciutadania. La segona part de l'assignatura fa ús d'un enfocament empíric per discutir com Internet afecta la decisió individual de participar o no políticament.
Objectius i competències

Competències transversals:

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la comunicació.
 • Desenvolupar habilitats socials necessàries per al lideratge i el treball efectiu en equips.

Competències específiques:

 • Reconèixer i aplicar les potencialitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació en la millora dels processos d'avaluació i presa de decisions públiques i en el redisseny dels processos en les organitzacions.
 • Assessorar en la planificació i disseny d'estratègies de millora contínua de les organitzacions i les polítiques públiques per a assegurar l'excel·lència i la màxima qualitat en els serveis i resultats.

Objectius

 • Entendre el concepte de participació en sentit ampli i saber-lo situar en relació a diferents esferes d'acció de l'individu.
 • Entendre les conseqüències de diferents regles de decisió i les condicions sota les quals serà òptim obrir el procés de decisió als ciutadans.  
 • Comprendre com les TIC afecten la decisió individual de participar o no, assumint que l'individu pren aquesta decisió de manera aïllada.
 • Entendre com les TIC afecten la decisió individual de participar o no, assumint que l'individu pren aquesta decisió tenint en compte el que fan els altres.
Continguts

Aquesta assignatura consta de quatre mòduls.

El primer mòdul introdueix el tema i distingeix tres nivells o esferes d'acció del ciutadà on també cal situar el concepte de participació: societat civil, política, i administració pública.

El segon mòdul aborda la qüestió de la participació des de la perspectiva de les administracions. Concretament, el mòdul aborda el tema de les conseqüències que tenen diferents regles decisió i sota quines condicions pot ser òptim per les administracions i/o el govern obrir el procés de decisió als ciutadans.

El tercer i quart mòdul aborden el tema de la participació des de la perspectiva del ciutadà. Els dos mòduls analitzen com les TIC afecten la decisió individual de participar o no en política, però fan ús de perspectives diferents. Mentre que el mòdul tres fa ús de la perspectiva dels estudis clàssics de participació on s'assumeix que l'individu pren la decisió de participar o no de forma aïllada, el mòdul quatre fa ús de la perspectiva del estudis d'acció col·lectiva on s'assumeix que l'individu pren la decisió de participar o no tenint en compte el que faran els altres.

Els materials didàctics inclouen els mòduls temàtics següents:

 • Democràcia, administració, i participació ciutadana
 • Regles de decisió: quan és òptim obrir el procés de decisió als ciutadans?
 • Internet i participació política
 • Internet i acció col·lectiva 
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 440,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.