Accès obert Vols més informació?

Nacionalitat i estrangeria

Assignatura

Presentació

L'assignatura Nacionalitat i estrangeria, de 6 crèdits, ofereix una formació sobre els aspectes essencials de dues disciplines: el dret a la nacionalitat i l'estrangeria. Com se sap, cada Estat és sobirà per a determinar a qui considera els seus nacionals i dotar de certs continguts l'estatut jurídic dels nacionals i dels estrangers.

Inici: 19 febrer 2020

S'estudiarà, entre altres aspectes, el contingut de la nacionalitat espanyola, la ciutadania europea i la relació entre la nacionalitat espanyola i el veïnatge civil, els criteris d'adquisició i pèrdua de la nacionalitat, l'anomenada doble nacionalitat i els drets dels estrangers a Espanya ¿en l'esfera personal, política, educativa, laboral, econòmica i social, així com familiar¿. S'abordarà també la problemàtica derivada de l'entrada i sortida dels estrangers a Espanya i la seva permanència. I, finalment, el règim sancionador davant infraccions del dret d'estrangeria.

Per a afavorir el progrés adequat en el coneixement d'aquesta matèria, s'ha optat per un sistema d'aprenentatge que té com a eix vertebrador les proves d'avaluació continuada a desenvolupar per l'estudiant al llarg del semestre.

Objectius i competències

Competències

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i de síntesi.

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i de conformitat amb els valors ètics per aplicar-los als supòsits fàctics.
 • Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.
 • Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals.

Objectius

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 • Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics relatius a la nacionalitat i l'estrangeria.
 • Entendre els aspectes fonamentals de la regulació de l'estrangeria a Espanya i a Europa.
 • Comprendre tota la problemàtica associada a la immigració i l'estrangeria.
 • Dominar els trets bàsics de la regulació de l'estrangeria.
 • Conèixer els aspectes fonamentals que defineixen el règim de l'estrangeria a Espanya.

Continguts

Els continguts de l'assignatura són els següents:

Mòdul 1. La nacionalitat en un món integrat

 • Fonts.
 • Concepte.
 • Ciutadania europea i nacionalitat.
 • Nacionalitat i veïnatge civil.

Mòdul 2. Adquisició de la nacionalitat espanyola

 • Criteris generals.
 • Adquisició automàtica.
 • Adquisició no automàtica.

Mòdul 3. Pèrdua i recuperació de la nacionalitat espanyola

 • Pèrdua.
 • Recuperació.
 • Prova.

Mòdul 4. Conflictes de nacionalitat

 • Doble nacionalitat.
 • Apàtrides i refugiats.

Mòdul 5. El règim d'estrangeria a Espanya

 • Àmbit d'aplicació.
 • Entrada i permanència.

Mòdul 6. Drets de l'esfera personal, drets polítics i drets educatius

 • Circulació i residència, família, reagrupament.
 • Drets polítics.
 • Dret a l'educació.

Mòdul 7. Drets a l'àmbit laboral, econòmic i social

 • Àmbit laboral.
 • Àmbit econòmic i social.

Mòdul 8. Família i dret d'estrangeria

 • Reagrupament familiar.
 • Refugiats, asils i apàtrides.

Mòdul 9. Garanties jurídiques dels estrangers

 • Tutela judicial efectiva.
 • Assistència jurídica gratuïta.
 • Discriminació.
 • Retorn.

Mòdul 10. Entrada i sortida d'Espanya

 • Requisits.
 • Autorització i denegació.
 • Sortida.

Mòdul 11. Permanència dels estrangers a Espanya

 • Curta durada.
 • Residència.

Mòdul 12. El treballador estranger

 • Règim general.
 • Règims especials.

Mòdul 13. Règim sancionador

 • Infraccions.
 • Sancions.
 • Procediment sancionador.
 • Internament cautelar.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

Aquesta assignatura no requereix ni pressuposa que l'estudiant tingui coneixements jurídics previs, però resulta molt recomanable que conegui les bases del dret civil, de les obligacions i contractes així com certes nocions de dret processal civil.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Raquel Xalabarder Plantada
Margarita Camós Ramió

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula oberta

Fins al 30 de gener inclòs

Matricula't

Inicio docència: febrer 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació