Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Justícia i drets individuals

L'assignatura Justícia i Drets Individuals realitza una presentació general de la discussió contemporània sobre les anomenades "Teories de la Justícia", un àmbit de la teoria i filosofia política que tracta de la reflexió sobre els principis fonamentals que, en l'àmbit polític, jurídic i econòmic, ha de satisfer tota societat per tal de poder ésser considerada com a una "societat justa", així com de les relacions que aquests principis de justícia guarden amb el reconeixement i protecció d'una sèrie de drets humans universals per a tots els individus. S'exposen i s'examinen de manera crítica les principals teories actuals, com ara el liberalisme igualitari, el libertarianisme o el comunitarisme, entre d'altres.

Crèdits: 4 ECTS

Duració: 100 hores

Inici: 28 setembre 2022

Sovint s'afirma que l'ésser humà és un animal social, que precisa de la convivència i la cooperació pròpies de la vida en societat per tal de poder assolir un seguit de finalitats bàsiques que serien impossibles o molt difícils d'aconseguir actuant de manera aïllada (model Robinson Crusoe). Aspectes tan bàsics com l'obtenció de recursos per a la supervivència o l'assoliment de cert nivell de seguretat i protecció enfront de certs perills de l'entorn es veuen enormement afavorits per la vida en societat, mentre que d'altres, com ara la transmissió del coneixement o el desenvolupament científic i tecnològic, són gairebé inconcebibles al marge d'una complexa cooperació social.

Però malauradament, l'obtenció dels beneficis de la cooperació social no és possible sense assumir també una sèrie de càrregues i costos. I així, en la mesura en que la vida social comporta beneficis i càrregues, sorgeix immediatament la qüestió de quina és la manera adequada, o almenys acceptable, de distribuir-los, per tal que aquesta distribució pugui ésser qualificada com a "justa". I els principis o criteris bàsics que determinen aquesta justícia afecten de manera fonamental els aspectes centrals de la mateixa societat, com ara el seu disseny polític i institucional, el seu model econòmic i, per descomptat, la seva legislació.

Tot i que aquests aspectes relacionats amb la justícia ja havien estat tradicionalment tractats per molts filòsofs, almenys des de l'època de Plató i Aristòtil, ha estat en les darreres dècades, sobretot des de la publicació de l'obra A Theory of Justice, de John Rawls (1971), quan aquest àmbit acadèmic conegut com el de les teories de la justícia ha obtingut una major atenció i un desenvolupament més notable. Els diferents autors que hi intervenen en aquest debat, malgrat les seves diferències individuals, poden agrupar-se en diferents línies o corrents que han rebut noms com ara "liberalisme", "republicanisme", o "utilitarisme", entre d'altres, i que es poden descriure i reconèixer al voltant de certs trets bàsics.

L'objectiu d'aquest curs és oferir una introducció a aquest debat i presentar a grans trets l'estat actual de la discussió sobre les teories de la justícia, oferint així també als estudiants els fonaments per a que aquests puguin analitzar i valorar críticament els diferents aspectes i dimensions socials (polítics, institucionals, jurídics, econòmics) des de la perspectiva de la justícia.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer els elements fonamentals definitoris de cadascuna de les principals teories de la justícia rellevants en el debat contemporani
 • Analitzar críticament els aspectes institucionals, polítics, jurídics i econòmics des de la perspectiva de les diferents teories de la justícia
 • Prendre consciència de la rellevància i dels vincles entre els drets fonamentals i les teories de la justícia
 • Ser capaç de detectar els fonaments teòrics de les diferents mesures legislatives, estructures institucionals i decisions polítiques des de les perspectiva de les teories de la justícia i avaluar-les críticament

Competències transversals

 • Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

Competències específiques

 • Recerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
 • Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
 • Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.
 • Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Continguts

Com a continguts bàsics de l'assignatura es farà servir el llibre del professor Michael Sandel, Justicia: ¿Hacemos lo que debemos?, que és una de les obres introductòries més completes, accessibles i actualitzades que existeixen sobre les teories de la justícia, i que té la virtud de fer servir molts exemples de discussions actuals per a il·lustrar i ajudar a comprendre millor les diferents concepcions teòriques i les seves diferències.

Aquest material es complementa amb un seguit de recursos que estaran disponibles a l'aula, ja sigui directament o en forma dl'enllaços, com ara documents, pàgines web o material audiovisual (com per exemple les coferències impartides pel mateix professor Michael Sandel a la Universitat de Harvard).

A banda, cada semestre hi haurà materials específics relacionats amb el tema central de discussió del semestre (vegeu apartat "Metodologia").

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

David Martínez Zorrilla

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 243,00 €

Matrícula oberta

Fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.