Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Introducció a la Psicologia

Les conductes de què s'ocupa la criminologia són difícils d'entendre sense comprendre la complexitat de la conducta humana. En aquesta assignatura, els alumnes trobaran una proposta lògica dels conceptes bàsics de la psicologia, ordenats segons la seva història, de l'individu al grup i de la conducta normal a l'anormal.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Malgrat que una introducció ha de tenir un caràcter eminentment teòric, no hauria d'estar ple de generalitats. Es fa necessari abordar els coneixements bàsics de la disciplina d'una manera simplificada, però sempre caldrà una interpretació sobre la manera en què han estat obtinguts.

A Introducció a la psicologia es pretén que l'estudiant trobi en l'estudi de les diverses teories els perquès, la seva relació i continuïtat. A més, es posarà en relleu allò que la psicologia coneix per a donar resposta a les preguntes que es formulen constantment els professionals davant dels problemes de la vida social, concretament davant de fets com la violència i el delicte, que incideixen negativament en les vides de les persones.

Objectius i competències

Competències:

 1. Familiaritzar-se amb les bases psicològiques dels comportaments humans relacionats amb la criminalitat.
 2. Conèixer les arrels psicològiques d'una part de les teories criminològiques.

Objectius d'aprenentatge:

 1. Assolir la complexitat dels coneixements psicològics.
 2. Diferenciar entre «objecte d'estudi» i «objecte de la realitat».
 3. Contextualitzar els coneixements psicològics.
 4. Conèixer els diferents enfocaments que hi ha hagut en la psicologia.
 5. Comprendre el progrés de la ciència psicològica.
 6. Percebre la preponderància del concepte mecanicista tant en la fisiologia com en la psicofísica.
 7. Distingir entre recerca psicofísica i fisiològica.
 8. Valorar el canvi del paper de l'observador en la recerca psicològica.
 9. Conèixer les grans escoles de la psicologia com a resultat dels avenços i les limitacions de la psicologia anterior.
 10. Conèixer la influència de la teoria evolutiva en les noves orientacions de la psicologia.
 11. Integrar en un sol model les diferents explicacions que s'han donat en psicologia fins a l'actualitat.
 12. Conèixer els diferents mètodes de recerca empírica de la psicologia.
 13. Conèixer els mètodes d'avaluació psicològica.
Continguts

Bloc 1: Introducció a la psicologia científica
Tema 1. Què és la psicologia? Definició i àmbits d'estudi
Tema 2. La psicologia científica
Tema 3. Breu història de la psicologia

Bloc 2: Processos psicològics bàsics: percepció, atenció, memòria i aprenentatge
Tema 1. La percepció
Tema 2. L'atenció
Tema 3. La memòria
Tema 4. L'aprenentatge

Bloc 3: Processos d'expressió: desenvolupament, vellesa, personalitat
Tema 1. El desenvolupament
Tema 2. La vellesa
Tema 3. La personalitat

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Rocío Pina Ríos

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €

Matrícula oberta:
fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.