Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Introducció a l'economia

Comprendre els motius que expliquen l'evolució d'una economia i el comportament dels seus agents és un element important en l'aprenentatge d'un estudiant de titulacions referides a l'àmbit de coneixement de les ciències socials.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

Com funcionen els mercats de productes i de factors? Què hi ha darrere del comportament i de les decisions que prenen els agents econòmics? Aquestes són dues de les principals preguntes que ha d'afrontar un estudiant que mira d'entendre com funciona l'economia actual. L'estudi d'aquests aspectes es porta a terme en la branca de la teoria econòmica anomenada microeconomia.

D'altra banda, el comportament conjunt dels agents s'estudia en el marc de la macroeconomia, la qual permet veure l'economia d'una manera agregada, tractant de conceptes tan importants com el producte interior brut (PIB), l'atur o la inflació.

Objectius i competències

Competències

Competències específiques

 1. Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia, dels seus agents i de les seves institucions.
 2. Capacitat per a cercar informació econòmica i per a aplicar tècniques i mètodes d'observació i d'anàlisi.

Competències transversals

 1. Capacitat per a interpretar i avaluar la informació d'una manera crítica i sintètica.
 2. Capacitat per a comunicar-se correctament de manera escrita o verbal en l'àmbit acadèmic i professional.

Objectius

 1. Conèixer els principals conceptes econòmics.
 2. Comprendre quins són els motius en els quals els consumidors basen les seves decisions.
 3. Analitzar com els canvis en els preus o en la renda modifiquen les decisions dels consumidors.
 4. Identificar quins factors determinen les decisions de producció de les empreses.
 5. Conèixer les diferents estructures possibles de mercat.
 6. Estudiar com els canvis en la intensitat de la competència afecten les decisions de producció i la determinació dels preus per part de les empreses.
 7. Conèixer el significat i el procés de càlcul de les macromagnituds més destacades.
 8. Entendre el vincle que uneix aquestes macromagnituds entre elles.
 9. Entendre les causes per les quals el sector públic intervé en els mercats i identificar els instruments que utilitza habitualment.
Continguts

Mòdul didàctic 1: El funcionament del mercat: la demanda i l'oferta

 1. Conceptes i principis bàsics d'economia
 2. La funció de demanda
 3. La funció d'oferta
 4. L'equilibri de mercat
 5. El concepte d'elasticitat

Mòdul didàctic 2: L'empresa i les estructures de mercat

 1. L'empresa: producció, costos i maximització de beneficis
 2. Estructures de mercat
 3. Les fallades de mercat: el paper de l'Estat

Mòdul didàctic 3: Objectius macroeconòmics

 1. Magnituds macroeconòmiques bàsiques
 2. Objectius macroeconòmics principals

Mòdul didàctic 4: Polítiques macroeconòmiques

 1. Els models macroeconòmics
 2. La política monetària
 3. La política fiscal

Mòdul didàctic 5: Les relacions econòmiques internacionals

 1. Teoria econòmica i economia internacional
 2. Economia política de la globalització
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Pau Cortadas

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €

Matrícula oberta

Fins al 31 de gener inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.