Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Introducció al dret de la Unió Europea

La Unió Europea (UE) influeix cada vegada més en el nostre entorn polític, econòmic i social. El coneixement de la seva estructura i el seu funcionament s'està convertint en un instrument necessari, tant per a desenvolupar les diferents activitats professionals, com per a comprendre i assimilar millor l'extensa, i sovint complexa, informació que ens arriba de les institucions europees.

Crèdits: 4 ECTS

Duració: 100 hores

Inici: 28 setembre 2022

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació horitzontal sobre la Unió Europea, posant l'accent en aquells temes clau que permetin entendre què és i què fa la UE, com s'organitza i cap a on avança el procés d'integració europea. El programa pretén cobrir els aspectes més importants de l'estructura institucional, jurídica i financera de la Unió, així com les fonts del seu ordenament jurídic i el funcionament del seu sistema judicial. L'enfocament, per tant, és general i institucional. Estem davant d'una assignatura que podríem qualificar d'impacte horitzontal, és a dir, que resulta imprescindible per situar i entendre tant aspectes globals com específics de l'ordenament jurídic espanyol, de la política exterior d'Espanya i fins i tot de les relacions entre l'Estat central i les comunitats autònomes.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Situar històricament i políticament la creació de les Comunitats Europees i el naixement posterior de la Unió Europea. Tot i que sovint es confonen, aquests dos conceptes no són sinònims i saber-los distingir és fonamental.
 2. Delimitar els objectius i finalitats de les Comunitats Europees i de la Unió, distingint-los dels objectius dels estats membres.
 3. Conèixer les institucions i els òrgans comunitaris pel que fa a la composició, les funcions i els instruments de treball.
 4. Entendre qui adopta i com els actes jurídics comunitaris i de quina manera es produeix la inserció d'aquests actes en els ordenaments jurídics interns dels estats.
 5. Adquirir els coneixements sobre qui participa en l'aplicació del dret de la UE i quins són els òrgans judicials que en garanteixen el compliment.
 6. Conèixer el contingut de les grans línies de reforma actual després del fracàs de la Constitució Europea del 29 d'octubre de 2004 establertes en el Tractat de Lisboa del 13 de desembre de 2007.
 7. Adquirir coneixements bàsics d'algunes de les polítiques europees més importants.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Identificació dels principis jurídics i les institucions jurídiques del dret de la Unió Europea.
 2. Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eines d'anàlisi.
 3. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica de la UE als supòsits de fet.
 4. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
 5. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant oral com escrit.
 6. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic de la UE.
Continguts

Els continguts s'estructuren en un total de quatre Unitats, cada una d'elles subdividides en diferents mòduls:

Unitat 1: Configuració de la Unió Europea.

Mòdul 1: ¿Què es la Unió Europea?
Mòdul 2: Breu història de la Unió Europea.
Mòdul 3: Membres, ampliació i retirada.
Mòdul 4: Competències.
Mòdul 5: Cooperació reforçada.
Mòdul 6: Ciutadania europea i drets fonamentals de la Unió.

Unitat 2: Estructura orgànica i financera de la Unió Europea.

Mòdul 7:Model organitzatiu.
Mòdul 8: Comissió europea.
Mòdul 9: Consell Europeu i Consell.
Mòdul 10: Parlament Europeu.
Mòdul 11: Tribunal de Justícia.
Mòdul 12: Tribunal de Comptes i Banc Central Europeu.
Mòdul 13: Altres òrgans de la Unió.
Mòdul 14: Pressupost.

Unitat 3: Els procediments legislatius, les fonts del dret i la tutela judicial de la UE.

Mòdul 15, en paper: Procediments legislatius.
Mòdul 16, en paper: Fonts del dret de la Unió Europea (I): tractats.
Mòdul 17, en paper: Fonts del dret de la Unió Europea (II): dret derivat.
Mòdul 18, en paper: Fonts del dret de la Unió Europea (III): altres normes.
Mòdul 19, en paper: Relacions entre el dret de la UE i els drets nacionals.
Mòdul 20, en paper: Tutela judicial (I): competència contenciosa.
Mòdul 21, en paper:Tutela judicial (II): recurs de cassació.Competència consultiva, prejudicial i arbitral.
Mòdul 22, en paper: Vies no jurisdiccionals de tutela dels drets dels particulars.

Unitat 4: Polítiques europees: l'espai de seguretat, llibertat i justícia, les relacions exteriors i la política de medi ambient de la UE.

Mòdul 23, en paper: Espai de llibertat, Seguretat i Justícia.
Mòdul 24, en paper: Relacions Exteriors de la UE.
Mòdul 25, en paper: Política de Medi ambient.

Aquestes unitats intenten respondre a les següents qüestions:

 1. Per què es crearen les Comunitats Europees i per què sota la forma jurídica d'organitzacions internacionals? Què és la Unió Europea?
 2. Quins són els objectius que han d'assolir i de quines competències disposen per fer-ho?
 3. Quin sistema institucional i orgànic es preveu per assolir els objectius i exercir les competències?
 4. Quins són els actes jurídics sorgits d'aquestes institucions?
 5. Com s'articulen les relacions entre aquest ordenament jurídic de la UE i els ordenaments jurídics estatals (p.e., a nivell de jerarquia)?
 6. Qui aplica el dret de la UE: els òrgans dels Estats membres o només les institucions europees?
 7. Qui garanteix judicialment el compliment del dret comunitari: el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) o també els jutges interns?
 8. Quines són algunes de les polítiques europees principals, i a través de quines bases jurídiques s'han creat?
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

És recomanable haver cursat les assignatures "Sistema constitucional espanyol" i "Dret Internacional Públic"

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Maria Julià Barceló

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 243,00 €

Matrícula oberta:
fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.