Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Història política i social

En aquesta assignatura repassarem l'establiment de l'anomenat «món modern» des del final del segle xviii fins a les vigílies de la Primera Guerra Mundial mitjançant l'estudi de tres línies temàtiques: la primera, els nacionalismes i l'establiment de la forma política de l'estat nació; la segona, la globalització i l'emergència i el predomini del sistema capitalista «occidental», i, la tercera, l'imperialisme i les formes de subjugació de les poblacions conquistades. L'objectiu del curs serà reflexionar a l'entorn de l'emergència d'Occident com a espai hegemònic mundial analitzant les arrels històriques d'aquest procés. L'enfocament de l'assignatura serà global, és a dir, procurarem incloure narratives extraeuropees per fugir d'arguments eurocentristes. Analitzarem conceptes com el de «comunitats imaginades» de Benedict Anderson per a referir-se a les nacions, o la «gran divergència» per a parlar de la manera en què certes regions d'Europa van establir economies fortes que les portarien a dominar el món.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Objectius i competències
 

Objectius

 

L'objectiu del curs serà reflexionar a l'entorn de l'emergència d'Occident com a espai hegemònic mundial analitzant les arrels històriques d'aquest procés. L'enfocament de l'assignatura serà global, és a dir, procurarem incloure narratives extraeuropees per fugir d'arguments eurocentristes. Analitzarem conceptes com el de «comunitats imaginades» de Benedict Anderson per a referir-se a les nacions, o la «gran divergència» per a parlar de la manera en què certes regions d'Europa van establir economies fortes que les portarien a dominar el món.

 

Competències


Competències bàsiques:

 • CB2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o a la seva vocació d'una manera professional, i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3.- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4.- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.


Competències generals:

 • CG1.- Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.
 • CG2.- Debatre i formular raonaments crítics.
 • CG3.- Comprendre i respectar la complexitat de la diversitat social i cultural.
 • CG5.- Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris.


Competències transversals:

 • CT1.- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT3.- Expressar-se per escrit de forma clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.


Competències específiques:

 • CE1.- Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
 • CE2.- Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional.
 • CE3.- Saber aplicar les principals teories de la ciència política en l'anàlisi de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics actuals.
 • CE4.- Identificar els conceptes i les teories més rellevants de la disciplina de relacions internacionals i saber-los aplicar en l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals.
 • CE9.- Relacionar els esdeveniments i els processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual.
Continguts

La creació del nacionalisme

 1. De l'estat modern a l'estat nació
 2. Anàlisi dels conceptes de nació i nacionalisme
 3. Casos d'estudi. El nacionalisme com a fenomen global
 4. Un món de nacions

Processos de globalització

 1. Què significa globalització?
 2. Bases històriques de la (proto)globalització
 3. La «gran divergència»
 4. La revolució industrial i la globalització en el segle xix
 5. Canvis vuitcentistes globalitzadors

Imperialisme: l'europeïtzació del món

 1. Imperis colonials
 2. Imperis continentals
 3. La carrera per Àfrica
 4. L'hegemonia d'occident al principi del segle xx
 5. Impactes culturals: l'orientalisme
 6. Un món d'imperis
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs
Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria. Però cal tenir en compte que hi ha lectures obligatòries en anglès.
Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Anna Busquets Alemany

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.