Accés obert Vols més informació?

L'assignatura Geopolítica del grau de Relacions Internacionals té com a objectiu principal ajudar a entendre com estan associades la geografia i les relacions internacionals. En particular, l'assignatura vol explicar com els conceptes geogràfics principals, com ara el lloc, l'espai, l'escala, la regió o el territori, impacten en la política mundial i, alhora, com les interaccions entre els actors de la política mundial modulen la concepció d'aquests fenòmens geogràfics. Per tant, la geopolítica és un procés continu en el qual els fenòmens geogràfics estan constantment redefinits per la política.

Inici: 28 setembre 2022

Les característiques de la geografia física posen barreres a l'activitat humana. Impedeixen comerciar, relacionar-se i compartir llaços culturals. També modulen de manera significativa l'activitat humana: viure en els tròpics, ser un lloc de pas o tenir recursos naturals té un fort impacte en la societat que viu en un determinat territori. Al seu torn, la geografia humana té una influència permanent i creixent sobre la geografia física. Fruit de l'activitat humana, elements com els ponts, els túnels o les rutes comercials uneixen masses de territori fins llavors poc interconnectades. La tecnologia ha canviat el concepte de distància i espai físic tal com el coneixíem i el continuarà canviant en un futur pròxim. La primera part de l'assignatura aborda els principals fonaments de la geopolítica a partir de l'estudi de com els conceptes geogràfics d'identitat, territori i espai defineixen la geopolítica; com les delimitacions de la geografia física afecten la geografia humana, i, alhora, com la geografia humana ha delimitat moltes vegades la geografia física. La frontera, per exemple, és un concepte clau per entendre les relacions internacionals, ja que ha constituït un dels principals factors per organitzar les relacions entre estats al llarg de la història. Per això, una part d'aquest mòdul explorarà el règim internacional dels espais marítims. La segona part de l'assignatura se centra en aspectes més relacionats amb les interaccions en l'espai geogràfic entre entitats polítiques de relacions internacionals. El primer bloc d'aquesta unitat examina, en primer lloc, la geopolítica dels recursos naturals i, en particular, de l'energia. Els recursos naturals tenen un fort impacte en les relacions internacionals. Amb tot, com hem pogut observar últimament, la forma en què els humans utilitzen aquests recursos també té un impacte important en la geografia física. Revisarem la seva distribució actual i algunes de les problemàtiques que presenten. El segon bloc examina com el canvi tecnològic influeix en la concepció de la distància des d'un punt de vista internacional. Les rutes comercials s'han entès no sols com a vies d'intercanvi econòmic, sinó també com a camins pels quals han transitat ideologies, cultures, i a través dels quals s'ha constituït el poder i el domini. Basta pensar, per exemple, en la importància del comerç marítim en l'actualitat. L'assignatura també té un mòdul transversal, que té l'objectiu de fer una primera aproximació a la cartografia espacial, on s'aprenen a utilitzar les TIC per elaborar mapes relacionats amb la geopolítica internacional.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 • Conèixer la importància de la geopolítica en les relacions internacionals. 
 • Prendre consciència de la importància de factors polítics, econòmics i culturals en la delimitació de l'espai geogràfic.  
 • Reflexionar sobre la frontera com a concepte construït.  
 • Comprendre com la geografia impacta significativament en les relacions entre estats.  
 • Estudiar l'evolució del comerç internacional i indagar sobre les repercussions de la tecnologia en la manera de pensar l'espai i en les relacions internacionals.  
 • Introduir-se en l'ús de les eines espacials de gestió de mapes.   

Les competències bàsiques i generals de l'assignatura són:

 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la pròpia àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats de caire social, científic o ètic.  
 • Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.  
 • Debatre i formular raonaments crítics.

Les competències específiques de l'assignatura són:

 • Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.  
 • Anàlisi dels fenòmens internacionals i de la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
Continguts

Bloc 1. Introducció  

1.1. Introducció a la disciplina  
1.2. Conceptes de la geografia política  
1.3. Estructura, agència i poder   

Bloc 2. Identitat, territori i espai  

2.1. Introducció  
2.2. Identitat nacional  
2.3. Territori  
2.4. Espai  

Bloc 3. Distància i globalització  

3.1. Introducció  
3.2. Energia i recursos naturals  
3.3. Rutes comercials   

Bloc 4. Cartografia

4.1. Introducció  
4.2. Conceptes bàsics  
4.3. Aplicació pràctica

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.