Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Geografia humana i física

L'assignatura Geografia humana i física, del grau de Relacions Internacionals, desenvolupa com la interacció entre la geografia física i humana afecta les relacions entre països. Les característiques de la geografia física situen barreres a l'activitat humana, impedeixen comerciar, relacionar-se i compartir llaços culturals. També modulen de manera significativa l'activitat humana: viure als tròpics, ser un lloc de pas o tenir recursos naturals té un fort impacte en la societat que viu a un territori determinat. Al mateix temps, no obstant això, la geografia humana té una influència permanent i creixent sobre la geografia física. Fruit de l'activitat humana, elements com a ponts, túnels o rutes comercials uneixen masses de territori fins llavors poc interconnectades. La tecnologia ha canviat el concepte de distància i espai físic tal com el coneixíem i el continuarà canviant en un futur proper.

Inici: 16 febrer 2022

Geografia humana i física neix del convenciment de la necessitat de tenir en compte els aspectes geogràfics a l'hora d'analitzar la relació entre estats, així com l'anàlisi de les tensions i relacions en la geopolítica mundial. Com afirma Robert D. Kaplan, «aquells que obliden la geografia, mai poden derrotar-la». No obstant això, no estem defensant un determinisme geogràfic, sinó que entenem la disciplina com una eina més, necessària encara que no suficient, per a l'anàlisi de les relacions internacionals. No en va, la geografia és, com diria Josep Fontana, «l'escenari de la Història», aquell teló de fons on es desenvolupa el drama humà.

L'assignatura s'estructura en quatre mòduls que aprofundeixen en aquesta estreta relació, mútuament constitutiva, entre la geografia humana i la geografia física. El primer mòdul incideix en el concepte d'espai a través de la idea de frontera: com delimitacions de la geografia física afecten la geografia humana i, al mateix temps, com la geografia humana delimita moltes vegades la geografia física. La frontera és un concepte clau per entendre les relacions internacionals, ja que ha constituït un dels principals factors per organitzar les relacions entre estats al llarg de la història. Entenem frontera, doncs, com a espai, com a delimitació, però també com a idea abstracta d'objectiu.

El segon mòdul parteix del concepte de territori i es mou, aparentment, en un sentit més unidireccional: com un element bàsic de la geografia física, com ara la presència de recursos naturals, afecta la geografia humana. Però la forma en  la qual els humans utilitzen aquests recursos també té un impacte important en la geografia física. Revisarem la seva distribució actual i algunes de les problemàtiques que presenta, amb especial atenció a un dels problemes globals més candents, el canvi climàtic.

El tercer mòdul utilitza el concepte de la distància per fer una aproximació a l'evolució històrica de les rutes comercials, enteses no com a vies d'intercanvi econòmic, sinó com a camins per on han transitat ideologies, cultures i a través dels quals s'ha constituït el poder i el domini. Només cal pensar, per exemple, en la importància del comerç marítim en l'actualitat i la rellevància del control dels estrets i canals per on es mou el tràfic marítim.

Finalment, el quart mòdul desenvolupa el tema de les migracions. En aquest cas, l'estudi de les migracions serveix per tancar aquesta assignatura, ja que és un concepte on apareixen, en certa mesura, els principals conceptes geogràfics de partida de cada mòdul (frontera, territori i distància). Es farà un breu recorregut per les diferents teories de les migracions, s'analitzaran els conceptes principals referents a les migracions i s'examinarà el cas concret de les migracions forçades, els refugiats i les migracions per motius ambientals.

Objectius i competències

Objectius:

 • Conèixer la importància de la geografia en les relacions internacionals.
 • Estudiar les delimitacions de la geografia física i humana des d'un punt de vista de la construcció social.
 • Prendre consciència de la importància de factors polítics, econòmics i culturals en la delimitació de l'espai geogràfic.
 • Comprendre com l'ús de la geografia impacta significativament en les relacions entre estats.
 • Estudiar l'evolució del comerç internacional i indagar sobre les repercussions que la tecnologia tindrà en les relacions internacionals.

Competències:

 • Bàsiques i generals
  • CB3 - Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la pròpia àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • CG1 - Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.
  • CG2 - Debatre i formular raonaments crítics.
 • Específiques
  • CT3 - Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.
  • CE1 - Analitzar fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
Continguts
0. Introducció
 • Evolució de la geografia política
 • La venjança de la geografia
1. La frontera
 • Frontera física, frontera humana
 • Frontera en moviment: conquestes més enllà de la frontera
 • Fronteres com a definició d'ideals (Gran Carib, Nord-Sud, etc.)
2. Geografia dels recursos naturals
 • Recursos naturals i geografia humana
 • Recursos i política
 • Recursos i economia
 • Recursos i cultura
3. Les rutes comercials
 • Inici del comerç
 • Historia
 • Industrialització: la gran divergència
 • Globalització: la gran convergència
4. Migracions internacionals
 • Demografia internacional
 • El migrant internacional
 • Transnacionalisme
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Jordi Mas Elias
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €

Propera matrícula:
novembre 2021

Inici de docència: febrer 2022

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.