Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Fonaments teòrics de la decisió pública

Aquesta assignatura és una introducció no tècnica als principals problemes que tracta l'economia del sector públic. Per afavorir la capacitat de l'estudiant per a enfrontar-se al pluralisme d'enfocaments teòrics, el curs presenta la matèria des de dos punts de partida i dues metodologies diferents: l'economia clàssica del benestar i la tria pública (l'anomenat public choice).

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Tots dos enfocaments es diferencien radicalment en les motivacions que guien els decisors de les polítiques públiques; mentre que l'economia del benestar és normativa i prescriptiva, la tria racional és, sobretot, positiva (encara que no exclusivament). El fet que els mateixos objectes es tractin des de punts de vista diferents i amb resultats diferents permetrà que els estudiants puguin comparar i entendre amb més aprofundiment tots dos enfocaments.

La part de l'economia del benestar se centra en tres grans temes: primer, les externalitats i els béns col·lectius; segon, l'anàlisi dels costos, els beneficis i les transferències; finalment, el mòdul sobre el càlcul de la rendibilitat introdueix la matemàtica financera essencial per a poder fer l'avaluació d'un projecte. La part que presenta l'enfocament de la tria racional des del punt de vista de la utilitat per a l'anàlisi de les polítiques públiques es divideix en dues seccions. La primera aborda la presa de decisions en les democràcies (la presa de decisions amb votacions, la teoria econòmica de la democràcia i el cicle econòmic polititzat). En la segona secció, es tractaran els problemes que sorgeixen amb les constitucions de governs (la teoria del rent-seeking i dels grups de pressió, i l'economia política constitucional).

Objectius i competències
 

Objectius

 
 • Identificar, comprendre i aplicar correctament les diferents formes que adopta la presa de decisions públiques.
 • Avaluar el resultat de l'elecció pública.
 • Identificar i comprendre com es determina la mida i els límits del govern.
 • Identificar de forma correcta els costos, els beneficis i les transferències d'un projecte.
 • Manejar amb certa soltesa els elements més bàsics de les matemàtiques financeres, utilitzant-los com un instrument addicional per a prendre decisions entre diferents projectes alternatius.
 

Competències


Competències específiques:

 • Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans en les administracions públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, com també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 • Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitatius i qualitatius per a la gestió pública.
 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i la gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos economicofinancers de les administracions públiques.
 • Comprendre les principals teories de la ciència política i de l'administració.
 • Determinar les conseqüències que la presa de decisions i els actes dels servidors públics tenen sobre les persones i la societat. Particularment, en la solució de problemes ètics i morals, dins de l'àrea de la gestió i l'administració públiques.
Continguts

Unitat 1: Les externalitats i els béns col·lectius

Recursos d'aprenentatge

 • Mòdul didàctic 1: Delgado, L. Béns públics i externalitats (PID_00246765)
 • Lectures obligatòries: Rosen, H. (2008). Bienes públicos (capítol 4); Rosen, H. (2008). Externalidades (capítol 5); Pasqual, J. (2013). Externalitats i béns col·lectius (material docent de la UOC)

Pràctiques

 • Prova d'avaluació continua 1

Unitat 2: Els costos, els beneficis i les transferències

Recursos d'aprenentatge

 • Mòdul didàctic 2: Delgado, L.: Teoria de l'elecció pública (PID_00246766)
 • Lectures obligatòries: Albi et al. (2009). Elección colectiva y comportamiento del sector público (capítol 4); Rosen, H. (2008): Externalidades (capítol 6); Bacaria, J. (2013). Elecció pública (material docent de la UOC)

Pràctiques

 • Prova d'avaluació continua 2

Unitat 3: El càlcul de la rendibilitat

Recursos d'aprenentatge

 • Mòdul didàctic 3. Delgado, L. L'anàlisi cost-benefici (ABC) (PID_00250679)
 • Lectures obligatòries: Pasqual, J. (2013). Costos, beneficis i transferències (material docent de la UOC); Pasqual, J. (2013). El càlcul de la rendibilitat

Pràctiques

 • Prova d'avaluació continua 3
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Daniel Rajmil Bonet
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €

Matrícula oberta

Fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.