Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Dret Urbanístic

L'assignatura de Dret urbanístic té com a objectiu introduir l'estudiant en l'urbanisme i oferir-li una visió completa de l'ordenament urbanístic, entès com el conjunt de normes jurídiques que, per si mateixes o per mitjà del planejament, estableixen el règim jurídic de la propietat del sòl i regulen l'activitat administrativa encaminada a l'ús del sòl, la urbanització i l'edificació.

Crèdits: 4 ECTS

Duració: 100 hores

Inici: 28 setembre 2022

El millor aprofitament de l'assignatura de Dret Urbanístic requereix d'uns coneixements previs en l'àmbit del Dret Administratiu, tant general com especial. No obstant, i com a conseqüència de que l'urbanisme és una matèria indissolublement lligada al règim jurídic de la propietat immobiliària, és molt recomanable disposar també d'uns mínims coneixements en matèria de Dret Civil, especialment en matèria de drets reals (dret immobiliari i registral).

Objectius i competències

L'estudi de l'assignatura ha de permetre introduir l'estudiant en l'urbanisme, tot oferint-li una visió completa del ordenament urbanístic, entès com el conjunt de normes jurídiques que, per sí mateixes o per mitjà del planejament, estableixen el règim de la propietat del sòl i regulen l'activitat administrativa encaminada a l'ús del sòl, la urbanització i l'edificació. 

Des d'aquesta perspectiva, els materials didàctics i les diferents activitats acadèmiques plantejades han de traduir-se en l'assoliment d'unes determinades competències, que podem agrupar en dos grans blocs:

 1. Competències transversals:
  • L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 2. Competències específiques:
  • Identificació dels principis jurídics, així com de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
  • Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits de fet.
  • Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, com després veurem amb més detall, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Número de PACs d'aquesta assignatura:

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PACs.

Continguts

L'assignatura de Dret Urbanístic és divideix en quatre grans blocs que es corresponen amb els diferents temes dels materials didàctics. Són els següents:


Unitat 1: Antecedents històrics i fonts del dret urbanístic.

 1. Aproximació al Dret Urbanístic.
 2. El Dret Urbanístic a Catalunya.
 3. La Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979.
 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006. El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Els nous problemes de les ciutats.
 5. Principis generals del Dret Urbanístic.


Unitat 2: El règim jurídic de la propietat del sòl.

 1. La regulació constitucional de la propietat.
 2. La regulació urbanística del dret de propietat del sòl: les classes de sòl al TRLS de 2008 i la classificació al TRLU.
 3. El règim jurídic del subsòl.
 4. L'aplicació dels principis i tècniques del Dret Urbanístic.


Unitat 3: El planejament urbanístic.

 1. Origen històric i funcionalitat dels plans urbanístics.
 2. Els plans com a norma de rang reglamentari.
 3. Principis i regles d'articulació dels plans.
 4. Tipus de plans: plans territorials i urbanístics.
 5. El procediment d'elaboració i aprovació dels plans.
 6. Modificació i revisió dels plans.


Unitat 4: Gestió Urbanística.

 1. Plantejament: gestió urbanística i gestió del planejament.
 2. Pressupòsits jurídics per a l'execució dels planejament.
 3. Sistemes de gestió urbanística.


Unitat 5: El foment i la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl. La protecció de la legalitat urbanística

L'edificació.

 1. Les llicències urbanístiques. La comunicació prèvia.
 2. Deures de conservació i rehabilitació. La declaració de ruina.
 3. La incidència de la legislació sectorial.

La protecció de la legalitat urbanística.

 1. Regles i principis generals de protecció de la legalitat urbanística.
 2. Les infraccions urbanístiques.
 3. El dret urbanístic sancionador.
 4. El procediment sancionador en matèria urbanística.
 5. La tutela judicial de l'urbanisme.
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Gabriela Fauth
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 243,00 €

Matrícula oberta

Fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.