Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Dret del treball i la Seguretat Social

L'assignatura Dret del treball i la Seguretat Social constitueix la primera aproximació a l'estudi del règim jurídic dels diversos instruments de protecció dirigits a donar cobertura a aquells riscos (vellesa, incapacitat, desocupació, mort, etc.) que l'individu pot patir al llarg de la seva existència.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

També es fa referència a les institucions generals del sistema de la Seguretat Social, com el camp d'aplicació, amb especial referència al règim general, les obligacions empresarials anomenades actes instrumentals i la part general de contingències i prestacions.

Dins el sistema públic també es presta atenció a les garanties de les prestacions, les responsabilitats en cas d'incompliment empresarial. I per tancar l'acció protectora s'estudien de manera general les prestacions assistencials i els nivells complementaris, això és, les millores voluntàries i els plans i fons de pensions.

Així mateix, també es fa incidència en l'estudi de l'acció protectora de la Seguretat Social. I en concret, les següents prestacions: assistència sanitària, prestacions per risc durant l'embaràs i durant la lactància natural, prestacions per maternitat i per paternitat, prestacions per tenir cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus, prestacions familiars, la incapacitat temporal i, finalment, la incapacitat permanent.

Objectius i competències

A grans trets, podem dir que l'objectiu de l'assignatura és conèixer el contingut bàsic de la relació jurídica que existeix entre treballador i empresari, la incidència que té en la mateixa l'activitat dels agents col·lectius (sindicats i associacions patronals), així com les funcions que exerceixen els poders públics en relació amb aquestes qüestions.

Explicitant els objectius de forma més concreta, l'assignatura persegueix el següent:

 • Saber identificar els elements que determinen l'existència d'una relació laboral.
 • Conèixer les condicions mínimes de treball que fixen les normes legals (salari, jornada, etc.) i el contingut bàsic del poder de direcció.
 • La dinàmica de la relació laboral (gènesi, variacions i extinció).
 • Els agents col·lectius actuants i el desenvolupament de la seva activitat.
 • La intervenció dels poders públics en les relacions laborals.
 • Poder desenvolupar casos pràctics en relació amb aquestes qüestions.

L'objectiu de l'assignatura és l'estudi del model de Seguretat Social sorgit de la Constitució de 1978, diferenciat en tres nivells (contributiu, assistencial i complementari), estructurat en dos blocs (el Règim General i els Règims Especials) i basat en una regulació estatal, amb influència de la normativa europea i amb capacitat de gestió per part de les comunitats autònomes.

Competències transversals:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Lideratge i capacitat de treball en equip.

Competències específiques:

 • Identificar i comprendre l'estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Conèixer l'estructura, organització i funcionament de les diferents administracions públiques.
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans en les administracions públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les administracions públiques.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics (i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics).
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • Comprensió de les principals institucions jurídico-privades, el seu contingut i evolució històrica.
Continguts
 • Antecedents històrics del Dret del treball.
 • Les fonts del Dret del treball.
 • Definició i subjectes del contracte de treball.
 • La relació laboral: naixement, contingut i extinció.
 • L'Administració laboral i el sistema de Seguretat Social.
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Ricard Gracia Retortillo
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.