Accés obert Vols més informació?

El dret civil estudia les relacions jurídiques amb què una persona es troba en la vida quotidiana. S'ha configurat tradicionalment com a dret privat general, contraposat alhora al dret públic i al dret privat especial.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

Les matèries que conformen aquesta assignatura són rellevants en la majoria de les professions jurídiques, atès que sovint els conceptes de la part general del dret civil estenen la seva virtualitat més enllà del seu àmbit propi i s'utilitzen a bastament en altres branques del dret. Aquesta part de l'ordenament civil en particular resulta fonamental en l'exercici professional de l'advocacia en l'àmbit de les relacions privades, familiars o patrimonials; també és essencial en l'exercici de la judicatura i de la funció notarial i registral, i en totes les altres sortides professionals vinculades al dret privat.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Emmarcar el dret civil en el conjunt de l'ordenament jurídic i en el si del dret privat, tot posant-ne de manifest els principis rectors.
 2. Aprendre les tècniques de formulació i ordenació de les normes en l'àmbit civil (el codi, les lleis especials) i posar de manifest la pluralitat d'ordenaments civils a l'Estat espanyol.
 3. Entendre i estudiar el paper que l'ordenament jurídic atribueix a la persona, nucli essencial del dret civil i, en concret, al seu estatut jurídic, amb un esment especial als drets de la personalitat.
 4. Entendre el sentit de la personificació de determinades organitzacions socials (les persones jurídiques) i estudiar-ne les modalitats.
 5. Aprendre el concepte de patrimoni i la seva funció.
 6. Conèixer i comprendre els principis rectors del dret civil, singularment:
  • La relació jurídica i el dret subjectiu.
  • El paper central de l'autonomia privada.
  • El negoci jurídic com a instrument bàsic d'autorregulació de les relacions personals i patrimonials.
  • Les situacions en què una persona actua en la vida civil en interès d'una altra (representació).
  • La incidència del pas del temps en els drets i relacions jurídiques.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 2. Comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la realitat actual.
 3. Negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional.
 4. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant oral com escrit.
 5. Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Continguts
 • L'ordenament jurídic civil
 • La persona física i la persona jurídica
 • Relació jurídica, coses i béns
 • Negoci jurídic
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per al seguiment adequat d'aquesta assignatura, és recomanable haver fet prèviament les assignatures Teoria del dret, Dret romà i Història del dret espanyol.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Tatiana Cucurull

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €

Matrícula oberta

Fins al 31 de gener inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.