Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Fonts d'informació i indicadors per a estudis internacionals

L'elaboració i l'ús d'indicadors són uns elements fonamentals en l'estudi de les relacions internacionals. Per tal d¿establir teories àmplies sobre fenòmens complexos, els indicadors permeten reunir informació rellevant sobre determinats conceptes. Com qualsevol altra ciència social, aquests conceptes observables -i de vegades no observables- han de ser recollits, sistematitzats i mesurats per poder ser estudiats. Aquesta assignatura té per objectiu introduir-nos al món dels indicadors des d'una doble vessant: conèixer i treballar el procés d'elaboració dels indicadors, sent capaços d'identificar els passos seguits en la seva construcció i avaluar-los críticament, i repassar indicadors de diversos àmbits -econòmics, institucionals, actitudinals, etc.- utilitzats en l'estudi de les relacions internacionals.

Inici: 17 febrer 2021

En primer lloc, l'assignatura se centra en els principals passos que s'han de seguir a l'hora d'elaborar indicadors. Un pas inicial és la conceptualització, centrat a saber i determinar allò que volem mesurar. Una vegada definit l'ideal del fenomen mesurable, la següent etapa, denominada operacionalització, consisteix a anar a buscar a la realitat elements que ens indiquin la presència del fenomen i també el grau en què el fenomen s'està produint. Encara que puguin semblar senzills, l'elaboració d'indicadors és un procés complex en  el qual entren en joc moltes decisions que l'especialista de l'àmbit en qüestió ha de pensar i justificar. En segon lloc, l'assignatura fa un repàs dels principals conceptes i idees que la disciplina de les relacions internacionals i la política comparada pretén recollir, sistematitzar, i mesurar (p. ex., indicadors de desenvolupament, desigualtat, sistemes polítics, relacions entre estats).

Aquesta és una assignatura amena i divertida que té un caràcter eminentment pràctic i fa ús de RStudio, un llenguatge de programació estadístic de programari lliure, per acompanyar l¿estudiant en la recollida, el tractament i la visualització de la informació.

Objectius i competències
 • Aprendre el procés d'elaboració d'indicadors a través de dos passos bàsics (la conceptualització i l'operacionalització) i de tres procediments clau en la seva construcció (agregació, ponderació i normalització). 
 • Donar eines a l'estudiant per tal que sigui capaç d'analitzar de manera crítica els indicadors, especialment avaluant la seva validesa i fiabilitat.
 • Donar a conèixer diferents indicadors freqüents en l'estudi de les relacions internacionals des de diversos àmbits socioeconòmics, polítics, relacionals, etc.
 • Familiaritzar-se amb el tractament de dades, especialment a partir del programari lliure de RStudio.


Competències bàsiques i generals:

 • Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la pròpia àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.
 • Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris.


Competències específiques:

 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Emprar eficaçment les tècniques de recerca quantitativa i qualitativa en l'anàlisi dels fenòmens internacionals així com dels processos i les tendències de la societat global.
Continguts
 1. Introducció
  • Conceptualització i operacionalització
  • Problemes de validesa i fiabilitat
  • La construcció d'indicadors
 2. Indicadors socioeconòmics
  • Conceptualitzar el desenvolupament
  • Mesurar la desigualtat
 3. Indicadors polítics
  • Règims polítics
  • Governança i fenòmens complexos
  • Valors, actituds i els seus problemes
 4. Relacions. Contagi, imitació, dependència
  • Diades
  • Relacions, comerç i distància
  • El vot a les Nacions Unides
 5. Organitzacions internacionals i tractats
  • Medició de l'autoritat
  • Anàlisi de textos
 6. Conclusió
  • Elaboració d'un indicador / índex compost
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs
En aquesta assignatura s'usaran conceptes treballats a l'assignatura de Metodologia de les ciències socials, per la qual cosa és molt recomanable haver-la cursat prèviament.
Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Jordi Mas Elias
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula abierta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació