Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Tècniques de relacions públiques

Aquesta assignatura vol ser la caixa d'eines del professional de la comunicació, particularment -però no únicament- del professional de la comunicació corporativa.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

Hi trobareu un inventari (i el manual d'ús corresponent) dels recursos que tenim a l'abast per a comunicar-nos amb els altres: d'un llibre a un apunt (podcast), passant per un discurs, una conferència de premsa o una piulada (tweet).

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer les tècniques de relacions públiques que hi ha, tant en funció dels públics com des d'una perspectiva més transversal.
 2. Ser capaç d'emprar estratègicament les tècniques apreses per a planificar i implementar els projectes comunicatius més diversos, emprant mitjans i suports de tot tipus.
 3. Conèixer i comprendre la profunda transformació funcional i conceptual que Internet, en general, i els mitjans socials, en particular, han provocat en l'ecosistema de les relacions públiques.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat de pensar estratègicament.
 2. Capacitat de comunicació interpersonal.
 3. Capacitat de comunicar de manera oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 4. Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 5. Capacitat per a traduir el missatge que es vol comunicar en un missatge persuasiu.
 6. Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans i suports i dels públics objectius.
 7. Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.
 8. Capacitat d'utilitzar les tècniques de les relacions públiques (relacions amb els mitjans de comunicació, gestió de la identitat corporativa, mecenatge, lobbisme, organització d'esdeveniments, protocol...) per a donar resposta als objectius preestablerts.
 9. Capacitat de dissenyar, implementar i avaluar un pla de comunicació.
 10. Coneixement de les tècniques i rutines del periodisme i capacitat per a treballar en sintonia amb els seus requeriments.
 11. Capacitat d'adaptació als objectius de les organitzacions i contribució a la seva consecució, especialment quan depenguin de la percepció que tenen de l'organització els seus públics més rellevants.
Continguts

Mòdul 1. Tècniques dirigides a públics específics

 1. Tècniques per a públics interns
  1.1. El procediment d'acollida
  1.2. El butlletí intern
  1.3. El tauler d'anuncis
  1.4. La comunicació telefònica
  1.5. Els missatges del president
  1.6. Reunions i seminaris
  1.7. El projecte d'empresa
  1.8. La bústia de suggeriments
  1.9. Interfuncionalitat amb la gestió de recursos humans
 2. Tècniques per a públics externs (I): públics objectiu externs
  2.1. Els inversors
  2.2. Els clients
  2.3. Els proveïdors
 3. Tècniques per a públics externs (II): mitjans de comunicació social
  3.1. Orígens i pautes d'actuació
  3.2. Les relacions amb els mitjans en situacions i àmbits específics
  3.3. Les tècniques de les relacions amb els mitjans de comunicació social
  3.4. L'avaluació de les relacions amb la premsa
 4. La coorientació

Mòdul 2. Tècniques transversals

 1. L'al·locució: del que és escrit al que és parlat
  1.1. Oportunitat
  1.2. Preparació d'un dossier informatiu
  1.3. Definició de l'objectiu
  1.4. Argumentació
  1.5. Redacció
  1.6. Mètodes de redacció
  1.7. Qualitats i reptes professionals
  1.8. Regles formals
  1.9. Els materials de suport
  1.10. Retransmissió per videoconferència
  1.11. L'expressió oral
 2. Documents de l'organització
  2.1. El fullet
  2.2. La revista d'empresa
  2.3. El llibre
 3. La identificació visual de les organitzacions
  3.1. Tècniques de transmissió de la identitat visual
  3.2. El marc de l'organització com a tècnica de relacions públiques
  3.3. L'acollida dels públics externs
 4. La comunicació audiovisual corporativa
 5. L'organització d'esdeveniments especials

Mòdul 3: Relacions públiques a Internet

 1. Nou escenari (i nou guió)
  1.1. Socialització dels mitjans de comunicació
  1.2. Democratització del sistema de les relacions públiques
  1.3. Protagonisme de la identitat en línia en el constructe de la reputació
  1.4. Convergència de les disciplines de la comunicació persuasiva
 2. Tècniques en línia
  2.1. Sala de premsa en línia
  2.2. Web corporatiu
  2.3. Tècniques amb mitjans socials
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Es recomana fermament haver superat aquesta assignatura abans de matricular les assignatures optatives de la menció dedicada a la Comunicació Corporativa i Relacions Públiques: Comunicació de crisi, Comunicació del patrimoni cultural, Comunicació política i institucional, Lobbisme i grups d'influència, Organització d'esdeveniments i protocol i Redacció periodística.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Ferran Lalueza Bosch

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.