Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Redacció periodística

Presentació

Més d'un segle ha passat des que la redacció de notícies, el contingut primigeni dels diaris, s'estructura a partir de les tradicionals cinc ves dobles (what, who, when, where, why) i la regla de l'interès decreixent de les informacions amb la fórmula de l'anomenada piràmide invertida. En temps de la revolució digital,aquests preceptes fundacionals semblen superats, encara que tot periodista els té in mente quan redacta una informació.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 16 setembre 2020

L'huracà que ha suposat en la doctrina periodística aquesta revolució digital no ha provocat solament un qüestionament de la vigència, de la viabilitat futura, dels mitjans impresos tradicionals. També ha provocat una reformulació a l'hora d'elaborar les informacions, tant en les seves redacció com presentació. En definitiva, corren mals temps per a les simples notícies a favor d'aquelles informacions que ofereixen al lector una informació més elaborada i treballada. Per exemple, amb la presentació dels temes de forma original o amb els anomenats temes propis. En ambdós casos amb la intenció que el mitjà intenti desmarcar-se del flux constant d'informació d'altres suports. Aquesta recerca de l'originalitat, de la particularitat, afecta tots els continguts d'un diari. I una de les seves manifestacions més evidents és la hibridació, barreja, de gèneres. Lluny queden els temps en què les fronteres dels diferents gèneres estaven molt més definides.

Això que passa a la premsa, també succeeix en altres mitjans. Per això aquest curs explica també com es fa la redacció d'una notícia per a ràdio: des del moment inicial fins que la notícia està a punt per llegir-la en un butlletí o en un informatiu.

En aquest sentit, cal tenir en compte unes claus ràpides a l'hora de redactar qualsevol notícia: claredat (sense ús de tecnicismes, llenguatge planer), concisió (frases curtes i senzilles: subjecte+verb+predicat), prioritat: la proximitat i l'actualitat (amb què obrim un butlletí?), les fonts (d'on traiem la informació) i estil (com ho expliquem).

Això mateix passa amb la informació per a la televisió. Redactar notícies per a la televisió no és el mateix que redactar-ne per a la premsa escrita. La televisió és un mitjà oral i els periodistes de televisió han d'aprofitar tot el potencial que això comporta, i allunyar-se d'alguns hàbits més propis del periodisme escrit.

Si féssim un escàner a la informació a la televisió veuríem que consta de tres grans elements: la imatge, el so i la paraula. Tots tres elements són fonamentals i no n'hi ha un de més important que l'altre, malgrat que l'auge actual de la imatge i de les noves tecnologies ens ho pugui fer pensar. Una imatge pot dir moltes coses i expressar molts sentiments, però no hi ha dubte que l'audiència podrà comprendre millor allò que veu si el contingut verbal també està ben treballat. La imatge, associada amb el so, va directa a l'emoció del telespectador; la paraula, que és transmissora de coneixement i informació, a la raó.

El llenguatge televisiu obliga els professionals a treballar a partir d'unes normes i unes pautes concretes. Nosaltres n'hem seleccionat cinc. Ho hem fet a partir de l'experiència com a periodistes de televisió i els coneixements i bagatge acadèmics i lingüístics.

Objectius i competències
 • Fer conscient l'estudiant de la necessitat d'escriure textos atractius per al públic a qui van dirigits.
 • Proporcionar orientacions teòriques i exemples pràctics per tal que l'estudiant sigui capaç de redactar informacions per a la premsa, la ràdio, la televisió i internet.
Continguts

Premsa

 1. La portada
 2. Titulars: de la informació a fer l'ullet
 3. La notícia, fets i interpretació
 4. L'entrevista
  1. La gran entrevista. Barreja d'estils directe i indirecte
  2. L'entrevista. Estil directe
  3. L'entrevista perfi l d'un personatge. Estil indirecte
  4. La crónica/crítica
  5. El gran reportatge
  6. La doble página
  7. La subjectivitat com a bandera: informació esportiva


Ràdio

 1. Llenguatge informatiu per a la ràdio
 2. Què valorem a l'hora de redactar la noticia
 3. La durada de les notícies i els butlletins
 4. Les fonts
 5. La tria de les notícies: l'escaleta
 6. Quin és el llenguatge i l'estil de redacció que fem servir?
 7. L'evolució d'una noticia al llarg del dia


Televisió

 1. Les especifi citats del llenguatge televisiu
 2. Pautes i recursos pràctics per escriure bé a la televisió
 3. Aplicacions practiques
  1. Seleccionar bé els arguments i ordenar bé el relat
  2. Els textos han de ser breus, veraços, clars i concisos
  3. Les notícies en directe
 4. Cal considerar tots els elements del missatge televisiu: les imatges, els sons i les paraules
 5. El coneixement compartit: la descodifi cació dels implícits
  • L'objectivitat és difícil, la pluralitat no ho és


Internet

 1. La naturalitat i el jo tornen
 2. Qui decideix què arriba a ser noticia
 3. El fi nal de la pirámide invertida
 4. Les fonts són demostrables
 5. Fer més comprensible el més complex: divulgar
 6. Els lectors com a font d'informació
 7. La novetat i els usos de les xarxes socials
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Lluís Pastor Pérez

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inicio docència: febrer 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació