Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Nutrició bàsica

L'assignatura Nutrició bàsica proporciona les bases i els fonaments de la nutrició humana i les funcions dels diferents nutrients en l'organisme humà.

Crèdits: 4 ECTS

Duració: 100 hores

Inici: 22 març 2023

Inclou, a més, informació sobre els aliments, les seves característiques, les seves propietats i el seu valor nutritiu, i es dóna a conèixer el concepte de dieta saludable.

Objectius i competències
 

Objectius

 
 • Relacionar els diferents nutrients amb les funcions que desenvolupen en l'organisme.
 • Relacionar les recomanacions diàries de nutrients en les persones sanes amb les necessitats corporals.
 • Classificar els diferents aliments, productes i ingredients alimentaris.
 • Reconèixer els principals components dels aliments i el seu valor nutritiu.
 • Interpretar i saber utilitzar bases de dades i taules de composició d'aliments.
 

Competències


Competències generals i transversals:

 • Desenvolupar en l'estudiantat les habilitats d'aprenentatge que li permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Dur a terme activitats acadèmiques i professionals de manera responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Comunicar-se de manera efectiva en diferents mitjans i contextos.
 • Aplicar els coneixements adquirits al seu treball de manera professional i autònoma, amb l'elaboració i la defensa d'arguments i de resolució de problemes fonamentats en el coneixement científic.
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit acadèmic i profesionalitzador de la salut i el rendiment.


Competències específiques:

 • Conèixer la composició dels aliments identificant-ne els nutrients i els seus efectes en l'organisme. Identificar propostes de dieta saludable.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
 • Comunicar-se de forma efectiva en diferents mitjans i contextos.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.
Continguts
 • Nutrients i les seves funcions: macronutrients i micronutrients
 • Aliments: classificació i components
 • Dieta saludable: concepte i aplicació. Guies alimentàries
Recursos per a l'aprenentatge (NIU)

A les aules es treballa en una modalitat d'acció formativa compacta construïda a partir d'una situació definida a l'entorn d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat

Aquesta modalitat permet un aprenentatge:

 • Flexible.
 • Proper al ritme i a l'esforç de l'estudiantat.
 • Contextualitzat en la realitat socioprofessional que dona sentit a la titulació.

Es proporciona a l'estudiantat una selecció de recursos (NIU) per a la resolució dels reptes que es plantegen en les aules. El NIU té una estructura tipus mosaic i permet integrar recursos produïts per la UOC, uns altres que la UOC té a la biblioteca o recursos de la xarxa. Cada recurs s'acompanya d'informació que ajuda l'estudiant a planificar i organitzar el treball.

La UOC es planteja el repte de fer evolucionar el concepte de mòdul didàctic amb la intenció d'oferir diversitat de formats en funció de les necessitats pedagògiques. D'aquesta manera, el ventall de recursos s'amplia amb continguts innovadors i atractius per respondre als diferents estils d'aprenent i de generacions d'aprenents, incorporant-hi les noves tendències en aprenentatge en línia.

En aquest sentit, els recursos poden estar presents en diferents idiomes (català, castellà o anglès) en funció de la seva tipologia.

Requisits previs

Es recomana tenir coneixements bàsics de biologia o de la branca científica.

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Equip docent

DIRECCIÓ DELS ESTUDIS DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Dr. Ramon Gomis i de Barbarà

Catedràtic emèrit del Departament de Medicina de la UB i investigador emèrit de l'IDIBAPS. La seva carrera científica està vinculada a la UB i a l'Hospital Clínic (Bcn). Ha estat Cap de la Secció de Diabetis, del Servei d'Endocrinologia i director de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Director científic del CIBERDEM, Director de l'Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili i President del Consell Assessor en Recerca i Innovació Sanitària de la Generalitat de Catalunya.

   Currículum vitae

 

PROFESSORAT

Dra. Alícia Aguilar Martínez

Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, va cursar el màster de Nutrició i Dietètica Humana a la Universitat de Cadis. Ha combinat l'activitat acadèmica i científica amb l'activitat professional en l'àmbit de l'empresa alimentària durant deu anys. Professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya  i directora acadèmica del màster universitari de Nutrició i Salut. La seva activitat investigadora està relacionada amb l'estudi dels hàbits alimentaris, l'educació nutricional i les possibilitats de l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la promoció de la salut. És membre del comitè assessor i executiu de la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament.

          Currículum vitae     ResearchGate

 

PROFESSORAT COL·LABORADOR

Eva Espona Malet

Postgraduada en Tècniques de Recerca en Infermeria (UAB). Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica i diplomada en Infermeria (UB). Consultora en nutrició / alimentació i màrqueting, especialitzada en nutrició clínica i infantil. Professora associada de la Universitat Ramón Llull- Blanquerna.

Cristina Subías Nogués

Postgraduada en Bases Científiques i Operatives de la Salut Pública (UdL) i en Restauració Hospitalària (UNAV). Diplomada en Infermeria, en Nutrició Humana i Dietètica i diplomada en Sanitat (UdL). Tècnica de Planificació i Avaluació a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran de CatSalut.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 477,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: 22 de març

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.