Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu

L'assignatura Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu proporciona informació sobre la fisiologia de l'esport, les bases de l'entrenament i la seva planificació per a l'optimització del rendiment esportiu.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 octubre 2022

Aquesta assignatura està enfocada a adquirir coneixements fisiològics i d'entrenament esportiu en les activitats fisicoesportives. Per a això, s'explorarà principalment la fisiologia del sistema neuromuscular, de les fonts energètiques i del sistema cardiorespiratori en condicions d'exercici per entendre els diferents mètodes de l'entrenament i poder avaluar i controlar amb criteri el procés d'entrenament tant en la salut com en el rendiment esportiu.

Objectius i competències
 

Objectius

 
 • Identificar els tipus de fibres musculars i els mecanismes de contracció de múscul esquelètic.
 • Conèixer amb precisió la terminologia de la fisiologia de l'exercici aplicant els principis del moviment humà.
 • Interpretar la fisiologia neuromuscular, metabòlica i cardiorespiratòria, considerant les diferències biològiques per edat i gènere, i partint del coneixement dels efectes aguts i crònics provocats per l'exercici físic, com també de la seva avaluació mitjançant proves de camp i de laboratori.
 • Aplicar les bases i els fonaments de l'entrenament esportiu, la resposta i l'adaptació biològica a la càrrega, per conèixer, classificar, dissenyar i executar de forma eficient i segura mètodes d'entrenament de la força, de la resistència, de la velocitat i de la flexibilitat, per a l'optimització del rendiment i del fitnes cardiorespiratori i muscular.
 • Fer l'administració correcta de protocols de camp, idonis per a l'avaluació de les manifestacions de la força, de la resistència, de la velocitat i de la flexibilitat per tal de determinar de forma eficient l'administració personalitzada dels mètodes i dels diversos components de la càrrega que els caracteritzin, per a la millora de la salut i del rendiment.
 

Competències


Competències generals i transversals:

 • Desenvolupar en l'estudiantat les habilitats d'aprenentatge que li permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Fer activitats acadèmiques i professionals de manera responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Comunicar-se de manera efectiva en diferents mitjans i contextos.
 • Aplicar els coneixements adquirits al seu treball de manera professional i autònoma, amb l'elaboració i la defensa d'arguments i de resolució de problemes fonamentats en el coneixement científic.
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit acadèmic i profesionalitzador de la salut i el rendiment.


Competències específiques:

 • Integrar els principis de la fisiologia humana per al coneixement de les respostes i les adaptacions que es produeixen en l'exercici amb la finalitat de millorar el rendiment esportiu i el fitnes cardiorespiratori i muscular.
 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut quan es practiquen activitats físiques i esportives inadequades, i proposar alternatives.
 • Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut i al rendiment, en condicions de seguretat per a aquests practicants.
 • Integrar els principis que regeixen el procés de l'entrenament esportiu per a l'aplicació adequada de la planificació i la metodologia d'entrenament en qualsevol població.
 • Planificar i perioditzar programes d'activitats físiques i esportives segons la qualitat física que es vulgui desenvolupar i de les característiques de la població.
Continguts
 • Fisiologia del sistema neuromuscular.
 • Fisiologia de les fonts energètiques.
 • Fisiologia del sistema cardiorespiratori en condicions d'exercici.
 • Bases de planificació i entrenament esportiu.
Recursos per a l'aprenentatge (NIU)

A les aules es treballa en una modalitat d'acció formativa compacta construïda a partir d'una situació definida a l'entorn d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat

Aquesta modalitat permet un aprenentatge:

 • Flexible.
 • Proper al ritme i a l'esforç de l'estudiantat.
 • Contextualitzat en la realitat socioprofessional que dona sentit a la titulació.

Es proporciona a l'estudiantat una selecció de recursos (NIU) per a la resolució dels reptes que es plantegen en les aules. El NIU té una estructura tipus mosaic i permet integrar recursos produïts per la UOC, uns altres que la UOC té a la biblioteca o recursos de la xarxa. Cada recurs s'acompanya d'informació que ajuda l'estudiant a planificar i organitzar el treball.

La UOC es planteja el repte de fer evolucionar el concepte de mòdul didàctic amb la intenció d'oferir diversitat de formats en funció de les necessitats pedagògiques. D'aquesta manera, el ventall de recursos s'amplia amb continguts innovadors i atractius per respondre als diferents estils d'aprenent i de generacions d'aprenents, incorporant-hi les noves tendències en aprenentatge en línia.

En aquest sentit, els recursos poden estar presents en diferents idiomes (català, castellà o anglès) en funció de la seva tipologia.

Requisits previs

Es recomana tenir coneixements bàsics de biologia o de la branca científica.

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Equip docent

DIRECCIÓ DELS ESTUDIS DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Dr. Ramon Gomis i de Barbarà

Catedràtic emèrit del Departament de Medicina de la UB i investigador emèrit de l'IDIBAPS. La seva carrera científica està vinculada a la UB i a l'Hospital Clínic (Bcn). Ha estat Cap de la Secció de Diabetis, del Servei d'Endocrinologia i director de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Director científic del CIBERDEM, Director de l'Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili i President del Consell Assessor en Recerca i Innovació Sanitària de la Generalitat de Catalunya.

   Currículum vitae

 

PROFESSORAT PROPI

Dra. Diana Alicia Díaz Rizzolo

Doctora en Biomedicina, Màster en Medicina Traslacional per la Universitat de Barcelona (UB) i Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Investigadora en diabetis i obesitat (Hospital Clinic - IDIBAPS). Docent al curs del CoDiNuCat sobre Nutrició i Salut. Membre de l'Àrea de Nutrició de la "Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición". Coordinadora del grup de treball d'Estils de vida (nutrició, esport i psicologia) de la "Sociedad Española de Diabetes".

          Currículum vitae      ResearchGate

 

PROFESSORAT COL·LABORADOR

Dr. Jerónimo Aragón Vela

Doctor i màster en Nutrició i Ciències de l'Activitat Física i postgraduat en Fisiologia (UGR). Llicenciat de Ciències de l'Activitat Física i Esport. Postdoctorat de la Universitat de Copenhaguen. Professor substitut interí (UJA). Ajudant doctor.

Cristina Rotllan Serra

Màster en Fisiologia Integrativa (UB). Diplomada i Graduada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona (UdG). Fisioterapeuta independent en centres de salut. Ha estat tutora de les practiques clíniques del Grau de Fisioteràpia (UdG).

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 678,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: 19 d'octubre

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.