Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Teoria de la cultura

L'assignatura reflexiona sobre la cultura, sobre com donem sentit al món que ens envolta i quin és el lloc que hi ocupem. Es tracta d'una aproximació introductòria a la teoria de la cultura que vol clarificar els diferents usos del concepte i algunes de les principals dimensions a partir de les quals pensar, estudiar i analitzar la cultura en el món contemporani.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

La cultura és un terme molt més modern del que acostumem a pensar -amb prou feines fa dos o tres segles que l'utilitzem en un sentit semblant a l'actual-, que ha estat clau per pensar el nostre món en el context de forts canvis produïts pel que anomenem "modernitat". L'utilitzem sovint per pensar el paper de les arts, de l'educació, però també per concebre les diferències entre països i ètnies, o entre classes socials, edats i, fins i tot, empreses. És en aquest sentit un concepte que pot voler dir moltes coses diferents, però que, en la seva polisèmia i els debats que ha aglutinat al seu voltant, ha estat una peça clau per pensar el lligam entre modernització, democratització, identitat, sentit i molts altres aspectes clau del nostre món contemporani. Aquesta assignatura treballa com s'ha pensat i com s'utilitza per entendre el món que ens envolta.

L'objectiu és proporcionar els fonaments d'una mirada necessàriament transversal que, tot i que desplegada des de la mirada de la sociologia de la cultura, incorpora aportacions clau de la filosofia, les polítiques culturals, l'antropologia, la gestió cultural, la comunicació o l'àmbit de les arts i les produccions culturals. Els continguts busquen, entre altres coses, clarificar les diferents accepcions de cultura que s'han utilitzat al llarg de la història i analitzar com les diferents maneres d'entendre-la i analitzar-la s'entrelliguen amb els canvis socials vinculats a la modernitat; el paper de l'economia i la política en la seva configuració; les jerarquies socials i de valor, el poder, la conformitat i la resistència; i les tensions entre cultura i natura, entre cultura i tecnologia, i les formes d'identitat contemporànies.

Objectius i competències

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 • Visibilitzar que l'ús que fem del terme cultura és molt recent i està en contínua evolució.
 • Identificar les principals accepcions actuals del terme cultura en els usos quotidians actuals del terme. 
 • Identificar el lligam entre cultura i conformació de la subjectivitat.
 • Identificar les diferents maneres en què autors, disciplines o aportacions entenen la cultura.
 • Dibuixar els lligams entre cultura, economia i política.
 • Incorporar les perspectives actuals sobre el procomú i les formes de producció col·laborativa en la cultura contemporània. 
 • Traçar el desenvolupament i els debats principals sobre les orientacions bàsiques de les polítiques culturals.
 • Identificar com s'entrellacen les jerarquies de valor cultural i les jerarquies socials. 
 • Reconèixer el caràcter complex i situat dels processos de conformitat i resistència en les pràctiques culturals.
 • Utilitzar una concepció de la diversitat cultural que incorpori una mirada crítica a les jerarquies de poder.
 • Identificar el caràcter complex de la diferenciació entre cultura i natura i el paper de la mediació tecnològica.
 • Incorporar les transformacions contemporànies de les formes d'identitat i subjectivitat.

Les competències d'aquesta assignatura són:

 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
 • Comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
Continguts
 1. La idea de cultura i el canvi cultural.
 2. Cultura, economia i política.
 3. El valor i la jerarquia en la cultura.
 4. Subjectivitat, tecnologia, cos i emocions.

 

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Pau David Alsina González

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.