Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Temes de literatura contemporània

Aquesta assignatura planteja un viatge pel vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los per mitjà de l'exercici hermenèutic. L'àmbit d'estudi queda enfocat des del marc teòric de la tematologia, la branca de la literatura comparada que ens ha de fornir la terminologia i els conceptes clau imprescindibles per afrontar amb garanties aquest periple.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 1 març 2023

Paral·lelament, proposem l'assoliment de les competències interpretatives que ens permetin identificar l'evolució en el tractament d'un tema a partir de factors històrics, culturals, socials i estètics, així com el reconeixement de la literatura com una eina per relacionar-nos críticament amb el món. Aquest eix temàtic incorpora la perspectiva de gènere com a paradigma des del qual es poden explorar múltiples problemàtiques paral·leles. Aquesta dimensió de la literatura queda revelada des de la interpretació i l'anàlisi d'obres concretes, i és per aquesta raó que tot sovint oferirem, a tall exemplificatiu, referències provinents de tots els gèneres literaris. La contemporaneïtat, però, ha difuminat les fronteres convencionals entre les diverses disciplines artístiques i culturals. Així, es farà necessari reflexionar sobre el potencial interpretatiu de la tematologia en l'estudi d'altres manifestacions no literàries, com les arts plàstiques, la música o el cinema, o fins i tot d'altres àmbits i pràctiques socials com la publicitat, les noves tecnologies o el món digital.

Objectius i competències

Objectius

 • Reconèixer alguns dels grans temes de què s'ha ocupat la literatura contemporània al llarg del temps i saber relacionar-los en l'exercici hermenèutic.
 • Incorporar una visió descolonitzadora del món establint un diàleg entre obres de diferents tradicions literàries, identificant les similituds i les diferències sobre uns mateixos temes compartits.
 • Fer una anàlisi literària des de la perspectiva de gènere.
 • Adquirir els fonaments teòrics bàsics de la literatura comparada.
 • Familiaritzar-se amb la tematologia com a branca de la literatura comparada.
 • Diferenciar, a partir dels textos literaris, alguns conceptes clau de l'àmbit dels estudis tematològics: tema, motiu, mite, tòpic, arquetip.
 • Identificar l'evolució en el tractament d'un tema a partir de factors històrics, culturals i estètics.
 • Relacionar la literatura comparada amb corrents de la teoria literària i de la història de la literatura.
 • Aplicar els coneixements essencials relatius a la tematologia en l'anàlisi i la interpretació d'una obra literària.
 • Reflexionar sobre el potencial interpretatiu de l'aplicació de la tematologia en l'estudi d'altres manifestacions culturals i artístiques no literàries.

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

 • Producció de textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.
 • Gestió de la informació.
 • Compromís ètic i global: mostrar en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, així com reconèixer la integritat de la feina dels altres.

Competències específiques

 • Tenir la capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
 • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.
Continguts

L'eix central de l'assignatura és, com ja s'apuntava abans, el coneixement bàsic de la literatura contemporània a partir d'un acostament temàtic. Per tal d'assolir aquest coneixement, el contingut s'estructura en dos blocs diferenciats, que es corresponen amb la tipologia variable de la matèria: mentre que el primer bloc és comú en qualsevol període docent, el segon està subjecte a canvis d'ordre temàtic, amb la voluntat de reflectir la versatilitat que un enfocament d'aquesta naturalesa permet oferir als estudis literaris. El curs 2021-2022 (segon semestre), els dos blocs queden distribuïts d'aquesta manera:

 • La tematologia dins els estudis de literatura comparada. Conceptes afins: motiu, mite, arquetip, tòpic. Grans temes de la literatura contemporània. La mirada cap a la tradició.
 • Violències envers les dones en la literatura contemporània.

Per al seguiment de l'assignatura, ens basarem en aquests tres materials, que tenen relació directa amb les PAC.

En primer lloc, hi ha els dos mòduls teòrics, intitulats Temes de literatura contemporània. Es tracta d'una aproximació de caràcter general a la tematologia (i, lateralment, a la literatura comparada) perquè l'estudiant assoleixi un instrumental teòric adequat a l'hora d'afrontar les lectures literàries del curs.

En segon lloc, es proposa una selecció d'articles, lligats a les lectures literàries del curs. La lectura d'alguns d'aquells textos serà necessària per fer determinades PAC.

En tercer lloc, hi ha les lectures literàries. Cada estudiant haurà de fer un mínim de dues lectures del total que figura en aquesta relació, determinades per les PAC 2-5 segons s'explicarà en els anunciats respectius:

 • Solitud, Víctor Català, 1908.
 • Dona al punt zero, Nawal El Saadawi, 1975.
 • Persèpolis, Marjane Satrapi, 2000.
 • La vegetariana, Han Kang, 2007.
 • L'últim patriarca, Najat El Hachmi, 2008.
 • Senos y huevos, Kawakami Mieko, 2008.
 • La casa de la fuerza, Angélica Liddell, 2009.
 • La vida sense ell, Isabel Clara-Simó, 2013.
 • Temporada de huracanes, Fernanda Melchor, 2017.
 • Persecució, Toni Sala, 2019.
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs
Per a l'òptim seguiment d'aquesta assignatura és útil, però no imprescindible, haver cursat abans Introducció a l'estudi de la literatura, Temes de literatura universal, Teoria de la Literatura, Literatura Comparada o, fins i tot, Introducció a la història de l'art o Cinema i arts visuals.
Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.