Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Taller d'escriptura i comunicació

El Taller d'escriptura i comunicació està pensat essencialment com un espai de pràctica o experiència d'escriptura, tant creativa com tècnica o acadèmica. A partir d'una sèrie de nocions bàsiques sobre l'acte comunicatiu i el procés de composició d'un text, i sobre les propietats textuals i els diversos tipus i gèneres de text, els professors col·laboradors acompanyaran l'estudiant en exercicis intensius d'escriptura vinculada a la creació i a la presentació i la difusió de la pràctica artística.

Crèdits: 12 ECTS

Duració: 300 hores

Inici: 1 març 2023

Com sabem, la llengua és present en tots els camps del coneixement perquè, oral o escrita, n'és el principal vehicle de transmissió, al costat dels vehicles específics de cada disciplina. Per això un professional de qualsevol àmbit no pot desatendre la manera com selecciona les idees, estructura el missatge i construeix el text, posant més o menys èmfasi en el vessant creatiu o en el tècnic segons la necessitat comunicativa.

Aquesta assignatura forma part del grau d'Arts. Els continguts que s'hi tracten i les competències que s'hi treballen volen donar eines als professionals dels diversos camps artístics perquè puguin comunicar per escrit d'una manera atractiva i eficient qualsevol missatge que hagin de transmetre, des de la presentació d'una obra pròpia a un resum sobre la trajectòria d'una personalitat del món de l'art, passant per una invitació, l'expressió d'una emoció creativa o la valoració d'una obra aliena.

Objectius i competències

Objectius


 • Entendre, analitzar i reproduir un text (resumint-lo, ampliant-lo, parafrasejant-lo...).
 • Utilitzar l'escriptura com a element expressiu i comunicatiu de l'obra artística pròpia.
 • Identificar els diversos mecanismes de producció de sentit que s'activen en la hibridació interdisciplinària entre escriptura i obra artística.
 • Produir textos escrits clars, cohesionats i adaptats a les necessitats de cada context artístic.
 • Argumentar idees complexes de manera coherent i persuasiva sobre fenòmens artístics i culturals.
 • Ser conscients de la relació entre l'escriptura i l'obra artística a través de la història.
 • Crear, editar presentar i difondre continguts a la xarxa utilitzant els canals digitals més adequats.

 

Competències


 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històriques, teòriques i crítiques, i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pràctica pròpia.
 • Escollir els mitjans i els formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús de llenguatges, tècniques i eines, i treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
Continguts

Atès el caràcter de taller (pràctic, aplicat) que té l'assignatura, no hi ha uns continguts teòrics que s'aniran presentant per ordre, sinó que es treballarà sobre múltiples propostes concretes a partir de breus introduccions teòriques que els consultors proporcionaran sobre la marxa, basades en els materials i recursos de l'aula.

En aquest sentit, l'aprenentatge es construeix a partir d'activitats. Així, doncs, a partir de les diverses activitats anirem desgranant la base teòrica, que cobreix aspectes com aquests:

 • El procés de composició del text: planificació, textualització i revisió
 • Propietats textuals: adequació, coherència i cohesió
 • Tipus i gèneres textuals: apunts i notes d'artista, informes i projectes, textos acadèmics i crítics
 • Art i literatura
 • Escriptura, creació i difusió a la xarxa: pàgines web i xarxes socials
 • Terminologia i fraseologia pròpies de cada especialitat artística
 • Recursos digitals útils per a la redacció i la presentació de textos
 • Eines fonamentals de recerca i selecció d'informació
 • Imbricació entre escriptura i art al llarg de la història
 • Actitud digital: etiqueta, identitat digital i ús adequat dels continguts a la xarxa
 • Estratègies de treball col·laboratiu en xarxa
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Roger Canadell Rusiñol 

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 684,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.