Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Seminari d'història de l'art

El Seminari d'història de l'art no pretén explicar una història de l'art tradicional i lineal, ben al contrari: en aquesta assignatura veurem com la història de l'art és un relat no lineal i unívoc. Ens centrarem a donar eines per a respondre preguntes bàsiques com «Què és l'art?», «Què fa que un objecte esdevingui una obra d'art?», «Què i qui és un artista?», «Per què canvien els estils?», etc.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

Així, al llarg dels quatre grans blocs en els quals hem dividit l'assignatura veurem l'evolució històrica del concepte i la funció de l'art i de la producció artística, ens centrarem en l'evolució històrica del concepte i de la funció de l'artista i, finalment, treballarem la recepció de l'obra d'art i com ha evolucionat el paper de l'espectador al llarg de la història.

Es tracta d'una assignatura que forma part del grau d'Arts i que ens ajudarà a reflexionar sobre la relació entre el passat i el present en art, i sobre el paper de l'art i de l'artista al llarg del temps i en cultures diverses.

Objectius i competències

Objectius


 • Obtenir una visió global de les diferents etapes de la història de l'art.
 • Establir les bases conceptuals i professionals per a la comprensió de la pràctica artística.
 • Debatre sobre les diferents narratives, conceptes i problemàtiques de la pràctica artística al llarg de la història.
 • Conèixer els fonaments, les pràctiques i els significats dels diferents llenguatges artístics.
 • Aplicar diferents mètodes per a l'anàlisi i el comentari crític de les obres d'art.
 • Analitzar la història de l'art des de la perspectiva de l'artista.

 

Competències


 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històriques, teòriques i crítiques, i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pràctica pròpia.
 • Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, recerques, anàlisis i avaluacions.
 • Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístics, per dur a terme un treball interdisciplinari situat.
Continguts

Volem plantejar una visió de l'art i de l'obra d'art no com un fet aïllat, sinó com un element integrat en una cultura, i per això hem seleccionat una sèrie de textos que ens ajudaran a obtenir una visió global i oberta que serveixi a l'estudiant de clau interpretativa per a poder aprofundir en qüestions relatives a l'art, la història de l'art, l'artista i l'espectador.

D'aquesta manera, reflexionarem, entre molts altres temes, sobre què és l'art, qui o què és un artista, quin és el paper de l'espectador, la universalitat o no de l'art i l'artista, etc. Per assolir els objectius proposats, treballarem aquesta assignatura a partir d'uns mòduls i una selecció de lectures, que hem agrupat en quatre unitats temàtiques àmplies:

BLOC 1: Sobre l'art

En aquest primer bloc ens centrarem a plantejar les qüestions bàsiques que constitueixen el món de l'art, i mirarem de respondre les qüestions següents:

 • Per què l'art és un concepte tan ambigu?
 • Com ens podem posicionar davant d'una obra d'art?
 • Com podem interpretar una obra d'art?
 • De quina manera la tècnica constitueix un component vinculat amb el significat?
 • Es pinta el que es veu o el que se sap?
 • Com es pot entendre l'art abstracte?
 • Què expliquen les obres d'art? El cas de Las meninas de Velázquez
 • Quins són els principals components de la producció, la distribució i la recepció de les obres d'art?
 • Com funciona el mercat de l'art? Quina relació hi ha entre el valor i el preu d'una obra d'art?

BLOC 2: Sobre les obres d'art

En aquest segon bloc ens centrarem a respondre què és l'art i quines han estat les principals interpretacions que s'han formulat al llarg de la història, i mirarem de respondre les qüestions següents:

 • Quina és la hipòtesi més actual sobre els orígens de l'art
 • Totes les cultures entenen el mateix per art?
 • Quin model es pot tenir per a analitzar una obra en profunditat?
 • Què fa que un objecte esdevingui una obra d'art? On rau l'artisticitat d'una producció?
 • Quin paper té el context en la producció i la recepció d'una obra d'art?

BLOC 3: Sobre l'artista

Aquest tercer bloc està centrat a respondre les preguntes següents: Què i qui és un artista? Sempre hi ha hagut artistes? Què es pot entendre per creativitat?

En aquest bloc veurem l'evolució històrica del concepte i la funció de l'artista, i ens plantejarem preguntes com:

 • S'entén el mateix per artista al llarg de la història?
 • Quan, com i per què apareix la distinció entre artista i artesà?
 • És possible ensenyar art veient com ha evolucionat històricament l'aprenentatge de les diferents modalitats artístiques?

BLOC 4: Recepció: espectador i context

Finalment, parlarem de la recepció de l'obra d'art i de com ha evolucionat el paper de l'espectador al llarg de la història. Veurem quin ha estat el paper de l'espectador al llarg del temps i farem una comparativa històrica de com ha variat la recepció de l'obra d'art.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Muriel Gómez Pradas
Col·laboradors docents: Sol Enjuanes i Ariadna Sotorra

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 380,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.