Accés obert Vols més informació?

L'assignatura Narratologia proposa com a objectiu principal l'adquisició i aplicació dels fonaments teòrics més rellevants de la teoria literària centrada en la narrativa. L'alumnat que cursi aquesta matèria coneixerà l'origen de la disciplina i al mateix temps reflexionarà sobre l'especificitat del fet narratiu i la pluralitat de perspectives teòriques que poden caracteritzar-lo. D'entre aquestes, cal destacar les de Tzvetan Todorov, Roland Barthes o Gerard Genette, responsables de contribucions importants pel que fa a l'avenç de la narratologia, així com del fet que avui dia puguem concebre-la com una peça imprescindible de la Teoria de la Literatura.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Idioma: Català

Precisar amb detall la naturalesa i les funcions d'una narració qualsevol, així com també els sistemes de normes que li donen forma, l'expliquen i l'associen a altres narracions, esdevé un dels propòsits bàsics de la narratologia. Malgrat la seva relativa novetat, els mecanismes analítics propis d'aquest camp d'estudi han acabat transcendint l'àmbit literari per estendre's a altres discursos creatius i artístics (com ara el cinema o el còmic) factibles d'ésser llegits i interpretats en clau narrativa.


L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

La matèria pretén fornir eines interpretatives a l'alumnat per tal que s'enfronti a textos literaris amb prou coneixements per copsar-ne la significació global. Des d'aquesta perspectiva obertament instrumental, l'assignatura actua com a complement d'altres matèries del pla d'estudis centrades en la narrativa. A més, l'aplicació pràctica en alguns contes i relats dels conceptes teòrics adquirits permetrà aprofundir en el coneixement del gènere de la mà d'autors destacats de la tradició occidental.

Objectius i competències

Objectius

 • Comparar i relacionar models i posicions teòriques diferents dintre de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.
 • Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció.
 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.
 • Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals.
 • Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.
 • Reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.
 • Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva per escrit sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.
 • Anàlisi i interpretació de textos de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.


Competències

 • Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.
 • Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.
 • Expressió oral i escrita per la vida acadèmica i professional.
Continguts

L'eix central de l'assignatura és, com ja s'apuntava anteriorment, l'estudi de la disciplina partint de les propostes crítiques dins el marc de la narratologia. En paral·lel, es proposa l'anàlisi de textos narratius que permetin mesurar el grau d'operativitat de les aplicacions pràctiques d'aquelles propostes. Entre els autors que es llegiran trobarem Jonathan Culler, Enric Sullà, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, José M. Pozuelo, Susan S. Lanser, Marie-Laure Ryan o Vicent Alonso. I pel que fa als contistes, s'analitzaran relats de Joyce, Monzó, Rodoreda o Txékhov, entre d'altres.

L'assignatura es divideix en sis unitats (les quals tenen correspondència homònima amb els sis blocs temàtics en què Mercè Picornell distribueix el contingut del dossier):
 

 1. Textos preliminars. Definició del camp d'estudi
 2. La narratologia: fonaments i conceptes
 3. Més enllà de l'estructuralisme: alternatives i evolucions
 4. La narrativitat, més enllà de la literatura
 5. Aplicacions 1: diferents propostes d'anàlisi i definició de gèneres narratius
 6. Aplicacions 2: selecció d'anàlisis de textos narratius

Les dues primeres unitats tenen caràcter introductori i general, i pretenen delimitar adequadament el camp d'estudi així com introduir els conceptes principals.

La tercera unitat proposa una ampliació dels fonaments teòrics cap a altres vies que deixen enrere els models de base estructuralista i mostren l'horitzó de possibilitats de la disciplina, com per exemple la visió feminista.

La quarta unitat presenta aplicacions de la disciplina narratològica en altres camps, cosa que obliga a redefinir el concepte mateix de narratologia per tal d'adaptar-lo a les especificitats de, posem per cas, l'àmbit musical.

La cinquena unitat proposa la caracterització de diferents gèneres narratius partint de l'ampliació semàntica que aquest concepte ha experimentat (i, doncs, susceptible d'incloure àmbits com els videojocs o les sèries de televisió).

Finalment, La sisena unitat mostra aplicacions pràctiques en el camp literari que il·lustren les possibilitats analítiques de la narratologia.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Teresa Iribarren Donadeu

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.