Accés obert Vols més informació?

L'assignatura permet un primer acostament a l'organització de la societat i del territori de l'Europa occidental durant l'edat mitjana i als seus pressupòsits bàsics, així com a les visions o percepcions d'aquest període -sovint interessades- que avui dia arriben al gran públic.

La proposta docent està pensada per a qualsevol persona que vulgui conèixer de prop una selecció dels principals fenòmens històrics, artístics, literaris, socials i culturals del període medieval.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 28 setembre 2022

El punt de partida de l'assignatura és la reflexió crítica sobre els conceptes o etiquetes historiogràfiques d'"edat mitjana" o "medieval", l'ús dels quals s'ha estès i consolidat en l'actualitat -mercats medieval, pel·lícules, etc.- però amb unes característiques estereotipades que sovint no coincideixen amb la realitat que els historiadors estudien a partir de fonts primàries dels segles medievals.

Per aquest motiu, es proposen diverses activitats en què s'haurà de combinar l'anàlisi d'una selecció de documents medievals amb la lectura de textos elaborats per historiadors sobre, d'una banda, el món rural de l'Europa medieval i, de l'altra, el món diversificat de les ciutats que van experimentar un fort creixement i una transformació interna a partir de l'any 1000.

Per concloure, realitzarem unes mirades fora del món més conegut de l'edat mitjana occidental, cap a l'Europa oriental ortodoxa, cap al sud de la Mediterrània de religió musulmana i més enllà.

Objectius i competències

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 • Adquirir una mirada multidisciplinària davant la complexitat del món medieval.
 • Introduir l'empatia i integrar una mirada de gènere i no eurocèntrica en la interpretació del passat medieval.
 • Entendre el valor dels diferents tipus de fonts del passat i aprendre a detectar informació de les restes materials d'excavacions arqueològiques i de les monedes.
 • Conèixer la forma com es construeixen les etiquetes historiogràfiques i entendre les visions tòpiques i les mirades intencionades de cada època sobre el passat.
 • Identificar els grups socials en l'anàlisi de documents històrics i valorar la importància del delme per al funcionament de la societat medieval.
 • Conèixer la societat urbana baixmedieval i relacionar el fenomen urbà amb el pas de l'edat mitjana a l'època moderna i valorar el desenvolupament urbà baixmedieval com a germen de les societats actuals.

 

Les competències d'aquesta assignatura són:

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i sol trobar-se a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.
 • Conèixer la tradició cultural pròpia.
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual.
 • Identificar, analitzar i comentar de manera crítica obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.
Continguts

El curs s'estructura en unitats temàtiques, que parteixen de reptes o preguntes i que estan formades per diverses activitats i lectures:

 1. Quina imatge tenim de l'edat mitjana?
 2. És veritat que els musulmans van conquerir la Hispània visigòtica?
 3. Quin és el fonament de la societat feudal?
 4. Els cinc sentits a les ciutats medievals.
 5. Mirades des de l'alteritat: les croades.
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Recull de documents històrics.
 • Les croades.
 • El delme a l'Espanya medieval.
 • L'art gòtic.
A més, cadascuna de les activitats d'aprenentatge, formulades en termes de repte o pregunta, duu associades diverses lectures d'articles i/o capítols de llibre especialitzats, així com material audiovisual, que es faciliten a l'estudiant en el moment oportú.

 

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs sobre aquesta àrea d'estudi. En tot cas, es prendrà com a punt de partida els continguts relatius a l'edat mitjana de l'assignatura de Geografia i Història a l'Educació Secundària Obligatòria.

Sí que es requereix un bon domini de la llengua escrita (expressió i normativa) i es valorarà la capacitat d'argumentació i d'organització i gestió de la informació. 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.