Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'El món contemporani

Aquesta assignatura s'ocupa del període comprès entre 1750-1930. Recull allò que una part del món historiogràfic defineix com «el llarg segle XIX» (1789-1914) i el principi del «segle XX curt» (1914-1991).

Inici: 16 febrer 2022

És un període marcat pel naixement del món modern sobre les estructures de la societat de l'Antic Règim, que anirà subvertint i destruint en un marc de forts contrastos i tensions, tant per la competència de models polítics i ideològics oposats --que desembocarà en molts casos en confrontacions armades-- com pel manteniment de grans desigualtats socials i econòmiques. El pas de la societat estamental a la societat de classes farà que la posició social deixi de dependre del naixement, però el capitalisme liberal que esdevé hegemònic no tindrà gens d'interès a eliminar la piràmide societària.

És més, els canvis culturals, tecnològics i científics, d'un abast desconegut fins aleshores, permetran que es jerarquitzi el planeta sencer amb la cultura liberal burgesa occidental, que n'ocuparà el cim per mitjà d'un procés imperialista del qual encara avui dia patim les nafres. Es tracta, doncs, d'un període imprescindible per comprendre el present, però que comença a quedar prou lluny perquè sigui imprescindible situar els esdeveniments, les actituds i les idees en el context corresponent, sense caure en una assimilació automàtica amb la nostra manera de fer, de pensar i d'actuar. És per això que un dels objectius d'aquesta matèria és donar una visió d'aquest període amb voluntat holística que n'englobi no solament els aspectes polítics i socioeconòmics, sinó també el món de l'art, en les diferents facetes, i de les idees, és a dir, la producció artística i filosòfica, per tal de potenciar una visió àmplia i complexa de la història del nostre passat pròxim.

Objectius i competències

Competències associades a la matèria

 • Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual.
 • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

Resultats dels aprenentatges d'activitat (RAP) associats a la matèria

 • Identificar i citar correctament els autors i les fonts dels diferents àmbits disciplinaris de la matèria --la història, la història cultural, la filosofia...-- i els seus conceptes fonamentals.
 • Establir de manera correcta i ordenada cronologies i fets històrics.
 • Construir relats en els quals els fenòmens socials, polítics i culturals dialoguin entre ells i siguin capaços d'exposar diversos enfocaments basats en les fonts de la disciplina.
 • Identificar i exposar les dades més rellevants i la significació històrica dels personatges, els esdeveniments i les creacions artístiques i intel·lectuals que es treballen en l'assignatura.
 • Establir relacions entre fenòmens i esdeveniments d'ordre divers
 • Comentar críticament obres d'art i esdeveniments culturals i argumentar de manera justificada idees que hi facin referència a partir dels debats actuals que generen.
 • Contextualitzar políticament i socialment obres d'art i tradicions culturals.
 • Analitzar amb profunditat casos concrets relacionats amb les diferents etapes del període que comprèn la matèria.
 • Elaborar comentaris crítics, exposar contradiccions i problemàtiques i aportar argumentacions reflexives d'un període analitzat.
 • Descriure els principals trets característics dels moviments polítics, socials, econòmics i culturals del període que comprèn la matèria.
 • Detectar les principals problemàtiques vinculades a les relacions entre art i política o ideologia en les diferents etapes del període que comprèn la matèria.
 • Comprendre debats i girs historiogràfics actuals i emprar-los en les reflexions sobre el període que comprèn la matèria.
Continguts
 1. La irrupció del món contemporani, 1750-1830
 2. L'impacte social i cultural de les revolucions burgeses, 1830-1870
 3. Auge i caiguda de la cultura europea. Imperialisme i crisi finisecular, 1870-1918
 4. Les respostes revolucionàries davant la crisi del liberalisme, 1918-1930: avantguardes, revolució soviètica, feixismes
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Marc Gil
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €

Matrícula oberta:
fins al 26 de gener inclòs

Matricula't

Inici de docència: febrer 2022

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.