Accés obert Vols més informació?

L'assignatura acosta els estudiants a l'estudi del passat. Abasta un arc cronològic ampli que s'estén des del canvi del neolític i el naixement dels primers estats fins a les grans civilitzacions mediterrànies del món antic. Lluny, però, d'aproximacions eurocèntriques, planteja un enfocament obert, tot reconeixent diverses àrees culturals que van més enllà del món mediterrani. Això, alhora, es fa treballant i analitzant les diferents dimensions en què s'articula l'estudi de la història: el coneixement pròpiament històric, l'epistemologia i la metodologia de la història, i la contextualització cronologicocultural de tots els altres coneixements.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 1 març 2023

Mitjançant l'estudi del món antic, de la seva història i les seves produccions culturals, artístiques i textuals, ens podem acostar als fonaments dels pobles i de les grans àrees culturals: Europa, Pròxim Orient antic, Àsia oriental, Àfrica negra i Amèrica precolombina. Com s'entén, per exemple, Occident sense el passat clàssic, germànic, jueu i àrab? O sense les interaccions amb el món persa i les connexions amb Àsia? Tenint en compte aquestes qüestions i moltes altres, per entendre en el sentit més essencial el nostre món actual i les relacions entre àrees culturals diferents, és necessari conèixer el passat més antic. Aquest és, doncs, un objectiu fonamental d'aquesta assignatura. Un objectiu molt ambiciós, certament, però important i prou engrescador per articular l'assignatura i l'aproximació que fa al món antic.

Objectius i competències

Objectius

 • Saber situar en el temps i en l'espai l'origen i el desenvolupament de les primeres civilitzacions, des del naixement de les ciutats pròxim-orientals fins a l'Egipte grecoromà, i els orígens dels estats a Europa, Àsia i Amèrica.
 • Conèixer els processos de formació de les societats complexes, analitzant elements clau com l'origen de l'urbanisme, l'aparició de l'escriptura i la formació dels primers estats.
 • Obtenir una visió crítica del món antic com a mosaic de cultures: les singularitats, les interaccions, les assimilacions, les diferències i els llegats.
 • Comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de les cultures de l'antiguitat.
 • Relacionar la producció artística amb el seu context històric, geogràfic, econòmic i polític.
 • Competències bàsiques i generals.

 

Competències

Competències bàsiques i generals:

 • Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que sol tenir un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi corresponent.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin al coneixement de la matèria amb aportacions creatives.

Competències específiques:

 • Conèixer la tradició cultural pròpia.
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual.
 • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.
Continguts

Els continguts específics de l'assignatura s'han adaptat a la realitat temporal de la UOC (un semestre; de fet, quatre mesos lectius) i, sobretot, a la realitat acadèmica dels estudis dels quals forma part: Humanitats. Això ens ha portat a tractar la matèria d'una manera no convencional i a plantejar l'assignatura en termes bàsicament reflexius. És a dir, no es tracta tant de memoritzar fets i dates, com de reflexionar sobre les cultures que s'estudien. El temari resultant s'estructura, doncs, a partir d'uns principis bàsics de contingut i d'enfocament que resumin a continuació:

 • Els temes que es treballen s'adrecen particularment a la formació d'humanistes.
 • Es planteja una visió «oberta» i no eurocèntrica de les èpoques que s'estudien.
 • Es prioritza la reflexió sobre la retenció mecànica de dades.
 • Es planteja la reflexió des dels estudis de gènere.

Pel que fa pròpiament al contingut, el temari es divideix en cinc grans seccions, dedicades, respectivament, a:

 • Introducció a l'estudi del món antic: fonts i perspectives d'estudi
 • Els processos de neolitització
 • La vall del Nil. La civilització faraònica
 • El Creixent Fèrtil. Les civilitzacions del Pròxim Orient antic
 • Els orígens dels estats a Europa, Àsia i Amèrica: l'Egeu, la Vall de l'Indus, la Xina l'Amèrica precolombina

 

Materials

Tot el material docent d'aquesta assignatura està penjat i disponible a l'aula virtual.

Per abordar cada repte, els estudiants reben un missatge del professor o de la professora (al tauler de l'aula) en el qual es recorden les instruccions de treball i s'especifica com es recomana que es faci servir el material d'estudi.

Per resoldre cada repte, es disposa de diversos materials, que inclouen:

 • Mòduls docents.
 • Lectures: selecció d'articles i de capítols de llibre.
 • Material audiovisual: entrevistes, documentals i tertúlies amb persones expertes.

Concretament,  aquests materials consten dels continguts següents:

 • Els processos de neolitització al Pròxim Orient
 • Visita al museu Egipci
 • La vall del Nil. La civilització faraònica
 • Tertúlia: El poema de Gilgamesh
 • L'estudi del món antic i els processos de neolitització
 • Visita guiada al museu de Montserrat
 • Tertúlia: El rol de les dones a l'antic Egipte
 • Altres geografies del món antic
 • Tertúlia: On són les dones?
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per cursar l'assignatura El món antic a la UOC no es requereixen, en principi, coneixements previs específics. Tanmateix, s'entén que es té la formació bàsica d'un estudiant preuniversitari i que es disposa de les eines d'estudi i de les nocions prèvies pròpies d'aquest nivell acadèmic.
 
Algunes de les lectures del curs són en llengua anglesa, tot i que sempre hi ha alternatives per als estudiants que no tenen prou domini lector d'aquesta llengua. Per tant, si bé l'assignatura es pot superar satisfactòriament sense coneixements d'anglès, la lectura en llengua anglesa és una eina important per poder-se acostar a tots els àmbits temàtics i geogràfics que l'assignatura proposa. 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
David Martínez Robles
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.