Accès obert Vols més informació?

Com es fa un diccionari? Quins tipus de diccionaris hi ha? Què és una ontologia? Aquesta assignatura pretén respondre aquestes i altres preguntes, i es planteja com a objectiu fonamental que adquiriu els coneixements necessaris per elaborar diccionaris i productes lèxics similars (generals i especialitzats). Fa un èmfasi especial en l'organització de la disciplina, l'avaluació dels repertoris existents, els instruments metodològics per a l'elaboració de diccionaris i la pràctica lexicogràfica.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 16 setembre 2020

Idioma: Català

Objectius i competències

Objectius

En aquesta assignatura, a més dels objectius específics relacionats amb els continguts de la matèria, es treballaran els objectius següents:
 

 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.
 • Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.
 • Aplicar els coneixements del grau a l'elaboració de materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura.
 • Desenvolupar activitats culturals i polítiques per al foment de l'ús de llengües en contextos multilingües.
 • Aplicar coneixements del lèxic i l'estructura de la llengua, així com la capacitat de cerca i gestió d'informació a la creació de diccionaris i altres obres de referència (enciclopèdies, repertoris terminològics...).
 • Conèixer les eines i els recursos informàtics que es poden utilitzar per als estudis o treballs relacionats amb els objectes de la disciplina.
 • Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.
 • Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

 

Competències:

 • Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Disseny i execució d'activitats de formació i planificació lingüística.
 • Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.

 

Continguts

1. La lexicografia com a matèria de la lingüística aplicada
1.1. Aproximacions a la lexicografia (principals línies de pensament en la lexicografia actual):
- aproximació lexicològica: lexicografia general
- aproximació terminològica: lexicografia especialitzada
- aproximació des de la pràctica d'elaboració de diccionaris

1.2. De la lexicografia impresa a la lexicografia digital:
- lexicografia i informàtica
- digitalització, informatització, estructures digitals

1.3. Organització institucional de la lexicografia: tradicions, organismes, associacions, congressos

2. Els repertoris lexicogràfics
2.1. Els diccionaris:
- concepte de diccionari
- tipologia dels diccionaris
- principals classes de diccionaris
- tradicions lexicogràfiques

2.2. Altres repertoris lexicogràfics:
- vocabularis, lèxics, glossaris, diccionaris enciclopèdics
- bases de dades, models textuals, bases de dades lèxiques, bases de coneixement lèxic

3. Metodologia de la lexicografia (metalexicografia)
3.1. Usuaris i destinataris
3.2. Funcions lexicogràfiques
3.3. Estructures lexicogràfiques:
- hiperestructura
- macroestructura
- microestructura
- estructures d'accés
- iconoestructures

3.4. Avaluació de diccionaris
3.5. Assistents tecnològics per al treball lexicogràfic:
- eines de tractament de corpus
- assistents per a l'elaboració de definicions
- clústers de representació de l'equivalència

4. La pràctica lexicogràfica
4.1. Textos d'orientació i textos de presentació
4.2. Nomenclatures lexicogràfiques: lemari principal, abreviatures, apèndixs gramaticals, iconografia
4.3. Constitució de lemaris: constitució i extracció de corpus.
4.4. Indicacions lexicogràfiques:
- informació fonètica
- informació gramatical
- contextualitzadors i marques d'ús
- representació lexicogràfica del significat
- representació de l'equivalència
- tractament dels exemples

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Ona Domènech Bagaria

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula oberta:
últims dies

Matricula't

Inicio docència: setembre 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació