Accès obert Vols més informació?

Introducció a la literatura francesa

Assignatura

Presentació

Al llarg d'aquest curs recorrerem junts les grans fites de la tradició literària francesa, tot endinsant-nos en la lectura i la interpretació de diverses obres mestres, des dels assajos de Montaigne fins la primera part de la vasta novel·la de Proust À la recherche du temps perdu, passant pel teatre de Molière, el Candide de Voltaire, Madame Bovary de Flaubert o Les fleurs du mal y Le peintre de la vie moderne de Baudelaire. La tria de títols —discutible, com tota tria— no pretén imposar un cànon, sinó mostrar diferents peces literàries representatives del seu període, del seu gènere o del seu autor, així com la continuïtat i les variacions en el transcurs de la història de certs temes i gèneres literaris indefugibles.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 febrer 2020

La matèria proposa una introducció a la literatura francesa, des del Renaixement fins al segle XX. Tal i com indica el seu títol, no es tracta d'una història exhaustiva i rectilínia, sinó que, pel contrari, es pretén que l'estudiant llegeixi algunes obres fonamentals de la tradició francesa per tal que comprengui les seves grans etapes i el seu procés evolutiu. La perspectiva, doncs, no és històrica o historicista, sinó més aviat hermenèutica o interpretativa; això significa que es dóna prioritat a certs períodes i moviments literaris, així com a les lectures de grans mestres incontestables, com Montaigne, Voltaire, Baudelaire, Flaubert o Proust, entre altres. El fil d'Ariadna que enllaça les diferents lectures obligatòries del curs és la metamorfosi de certs temes literaris a través dels segles i els diferents gèneres literaris de la tradició francesa (l'assaig, la comèdia clàssica, el conte filosòfic, la novel·la realista, la novel·la moderna, la poesia, etcètera).

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer les grans etapes de la literatura francesa i saber situar-se en el seu procés evolutiu.
 2. Adquirir les estratègies i les competències per tal d'interpretar, analitzar i comentar textos literaris representatius d'un període, un moviment o un autor.
 3. Saber utilitzar les eines bibliogràfiques per tal d'elaborar una síntesi personal dels coneixements adquirits.
 4. Sensibilitzar-se amb les manifestacions d'ordre cultural (pintura, teatre, cinema, òpera, música) lligades a la literatura francesa, per tal de poder establir lligams enriquidors entre les arts.


Les competències de l¿assignatura són:

 1. Capacitat per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentativa (també en un entorn virtual).
 2. Capacitat per identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.
 3. Domini avançat d'un idioma modern (B2 del marc comú europeu), amb orientació acadèmica i professional.

Continguts

 1. Renaixement
  • Humanisme i Renaixement a França
  • Montaigne
 2. Època Clàssica i Il·lustració
  • La doctrina clàssica
  • La dramatúrgia clàssica
  • La literatura de la Il·lustració
  • Jean-Jacques Rousseau i l'expressió del jo
   • El segle XIX
   • El Romanticisme a França
   • El text realista
   • A la recerca d'una nova estètica: Baudelaire
   • El simbolisme a la literatura francesa
  • El segle XX
  • Els grans mestres del segle XX: Paul Valéry, Marcel Proust i André Gide
  • El Surrealisme
  • Els compromisos literaris i les seves filosofies
  • L'escriptura poètica
  • La crítica literària francesa

  Recursos per a l'aprenentatge

  Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

  També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

  Requisits previs

  Es recomana, però no és obligatori, haver cursat Idioma modern II: Francès. Els materials de l'assignatura són en francès i s'aconsella llegir les obres de lectura obligatòria en la seva versió original, tot i que també es permet recórrer a traduccions autoritzades al català o al castellà.

  Titulació

  El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

  Professorat

  Neus Rotger Cerdà

  Requisits tècnics

  Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

  És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

  És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

  * A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

  Procés de matrícula

  Procés de matrícula

  1. Formularis de matrícula

  Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

  2. Accés al campus

  Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

  Formes de pagament

  El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

  Informació sobre el desistiment de matrícula

  Descomptes

  La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

   

  Descomptes per col·lectius

  En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

   

  Família nombrosa

  Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

  Persones amb discapacitat

  Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

  Víctimes d'actes terroristes

  Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

  Víctimes de violència de gènere

  Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

   

  Descomptes per Comunitat UOC

  UOC Alumni: 10 % de descompte

  Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

  UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

  Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

   

  Assegurança gratuïta de matrícula 

  La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

  L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

   

  + Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

   

  Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

  Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

  +Consulta la informació del programa 

  Preu

  Concepte Preu
  Preu del curs 333,00 €

  Matrícula oberta

  Fins al 30 de gener inclòs

  Matricula't

  Inicio docència: febrer 2020

  Informació de preu i matrícula
  Vols més informació?

  Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

  Introdueix un número de 9 dígits.
  Introdueix un número de 9 dígits.
  i_fix
  Pref. Int.
  Introdueix un número de 9 dígits.
  i_fix
  Pref. Int.
  Introdueix un número de 9 dígits.
  i_fix
  Pref. Int.
  LadaEx.: 234
  Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
  i_fix2
  Pref. Int.
  LadaEx.: 234
  Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
  Sol·licita informació

  La UOC en xifres

   70.274

   estudiants

   77.956

   graduats

   8.037

   aules obertes

   4.724

   docents

  Reinventant la universitat

  El model educatiu de la UOC

  Per què escollir la UOC?

  El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

  Vols més informació?


  Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

  Introdueix un número de 9 dígits.
  Introdueix un número de 9 dígits.
  i_fix
  Pref. Int.
  Introdueix un número de 9 dígits.
  i_fix
  Pref. Int.
  Introdueix un número de 9 dígits.
  i_fix
  Pref. Int.
  LadaEx.: 234
  Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
  i_fix2
  Pref. Int.
  LadaEx.: 234
  Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
  Sol·licita informació