Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Taller de fotografia i imatge

El Taller de fotografia i imatge vol que l'estudiant conegui el món de la fotografia des d'una perspectiva lligada al pensament i al procés de creació artística.

Crèdits: 12 ECTS

Inici: 1 març 2023

Així, doncs, aquesta assignatura, tot i que s'hi hauran de resoldre propostes de caràcter pràctic, no es centrarà en la tècnica, sinó en la construcció de la imatge com a procés fruit de la reflexió i la intenció d'expressió davant del món. És per això que, independentment de la càmera o la tècnica utilitzada, prestarem una atenció especial als aspectes conceptuals i no simplement formals, amb la qual cosa aconseguirem que l'estudiant sigui capaç de crear un discurs artístic coherent i ben fonamentat mitjançant la pràctica fotogràfica. Al llarg del semestre s'aniran incorporant conceptes, estils i referències per mitjà de les diferents lectures que aniran associades a reptes o activitats dirigides, les quals s'hauran d'anar resolent i es complementaran amb un treball final de caràcter més lliure.

Els continguts teòrics seran la base de les activitats pràctiques que s'aniran fent al llarg del semestre. Encaixa amb la concepció i la filosofia dels altres tallers del grau d'Arts, com ara el d'escultura o el de videocreació, els quals, plegats, configuraran la visió global de la praxi artística de l'estudiant.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer el llenguatge fotogràfic, i l'objectivitat i la subjectivitat d'aquest llenguatge.
 • Fer servir la fotografia com a element expressiu i comunicatiu.
 • Utilitzar la fotografia com a element de registre i documentació.
 • Ser capaç d'identificar els condicionants de tipus estètic, expressiu o narratiu de la imatge fotogràfica.
 • Conèixer i utilitzar adequadament els conceptes i les tècniques associats a la creació fotogràfica.
 • Conèixer els principis i els conceptes fonamentals del procés de creació, producció i edició d'imatges fotogràfiques.
 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i els resultats de manera argumentada.

Competències bàsiques i generals:

 • Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i la diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.

Competències específiques:

 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històriques i teoricocrítiques, i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat. 
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
 • Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimensional.
Continguts

El taller consta d'una sèrie de materials que des de les teories de la fotografia, els referents històrics i els recursos expressius tractaran qüestions com ara la fotografia en l'art i la seva relació amb la cultura popular, els vessants documentals i artístics, la reproductivitat visual, la construcció de la imatge, la fotografia analògica i digital, el llenguatge fotogràfic, i amb tot plegat, el conjunt de la pràctica fotogràfica en la història.

Recursos per a l'aprenentatge

Enfocaments teòrics en la fotografia (XML)

L'aula disposa de materials d'aprenentatge com ara unitats didàctiques, i fitxes de recursos expressius formals i tutorials per fer les activitats.

Les unitats didàctiques serviran per situar-se en el corresponent marc teòric i històric dels diferents conceptes, referents o tendències que formen el passat i el present de la fotografia.

Les activitats que es fan durant el curs en l'assignatura s'han de vincular a aquests materials, amb la finalitat d'anar forjant una base teòrica que serveixi de fonament per poder dur a terme el procés de creació fotogràfica, així com per propiciar i alimentar debats sobre el medi i la seva idiosincràsia.

Altres recursos que hi haurà a l'aula:

 • Art Toolkit: es tracta d'una web amb informació sobre recursos expressius i formals que convé tenir en compte a l'hora de fer els exercicis.
 • Multiblog per fer visionaments i comentaris dels treballs.
Requisits previs

Pot ser útil el bagatge que pugui tenir l'alumne pel que fa a cultura visual, sigui pictòrica, cinematogràfica o fotogràfica, igual que ho seran els coneixements tècnics, però en cap cas no són imprescindibles, ja que, més que la tècnica, en l'assignatura es treballarà el procés d'elaboració del projecte fotogràfic (la conceptualització, el desenvolupament, etc.), i cada estudiant ho treballarà atenent a les seves possibilitats. A més, en tot moment estarà acompanyat per personal docent que el guiarà tant en la part teòrica com en la tècnica.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 684,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.