Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Estudis Culturals Catalans

Quin paper té el Barça en la construcció de la identitat catalana? Per què la gastronomia té una importància creixent en la cultura? I com s'ha arribat a les formes contemporànies de música popular catalana?

Inici: 16 febrer 2022

En aquesta assignatura us proposem anar més enllà de l'estudi de la llengua i la literatura i endinsar-vos en l'anàlisi de la cultura catalana en un sentit més ampli. D'una banda, us presentem el nou camp interdisciplinari dels estudis culturals i us proporcionem elements per reflexionar sobre la cultura. De l'altra, us oferim un marc dins del qual explorar diversos aspectes rellevants de la cultura catalana, com els discursos sobre la catalanitat, el menjar, l'esport o el cinema. En aquest sentit, l'assignatura és un complement útil a l'estudi de la llengua i la literatura, i us dóna l'oportunitat de passar revista a qüestions tan importants com la identitat, el poder, la vida quotidiana o la relació entre tradició i canvi.

Objectius i competències

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.
 2. Aplicar el pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i replantejar les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.
 3. Comprendre la complexitat del concepte de cultura i del seu desenvolupament.
 4. Comprendre i analitzar els processos de construcció de les identitats mitjançant la cultura i els contenciosos simbòlics que impliquen aquests processos.
 5. Comprendre i analitzar la relació entre discurs, cultura i identitat.
 6. Comprendre i analitzar els contextos de construcció de la identitat en la cultura catalana.
 7. Comprendre i analitzar els processos materials i simbòlics de creació dels significats culturals, i també els interessos econòmics, socials, ideològics o polítics que hi ha subjacents a la presentació de formes i continguts culturals.
 8. Comprendre i analitzar els processos de reproducció cultural.
 9. Comprendre i analitzar els processos simbòlics i materials d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura.
 10. Comprendre i analitzar els processos de dominació i resistència en la cultura i els seus efectes en la producció i recepció de significats culturals.
 11. Comprendre i analitzar les maneres com el cos intervé i és afectat pels processos de dominació i resistència, de reproducció cultural i de creació de significats culturals.
 12. Comprendre que la posició social dels individus, les desigualtats d'accés a les diverses formes de capital i el paper de les institucions intervenen en els processos de reproducció cultural, de dominació i resistència, i d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura, i també en la creació de significats culturals.
 13. Comprendre i analitzar la dimensió espacial (local/nacional/global, moviments demogràfics, construcció i representació de l'espai, etc.) dels processos de reproducció cultural, de dominació i resistència, d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura, i de creació de significats culturals.
 14. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.
 15. Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació o la classe.
 16. Analitzar les formes en què els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals són un efecte i participen de les relacions de poder i de les lluites ideològiques per l'hegemonia.
 17. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir de les condicions materials i institucionals de producció, distribució i consum de la cultura.
 18. Analitzar els diferents tipus de textos i productes en funció dels processos de recepció que els afecten.
 19. Cercar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient.
 20. Analitzar i interpretar material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 21. Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

Les competències d'aquesta assignatura són:

 1. Capacitat d'establir relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.
 2. Capacitat d'aplicar el pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i replantejar les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.
 3. Capacitat de comprendre i analitzar la relació entre cultura i identitat.
 4. Capacitat de comprendre i analitzar el paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.
 5. Capacitat d'analitzar de manera crítica textos, productes i pràctiques culturals.
 6. Capacitat de cercar, gestionar i fer servir la informació.
 7. Capacitat d'exercir l'anàlisi i la síntesi.
 8. Capacitat per a resoldre problemes i formular de preguntes.
Continguts
 • Cultura: tradicional/popular
 • Menjar: el gust de la nació
 • Cinema: la subjectivitat projectada
 • Esports i identitats
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per al seguiment de l'assignatura, és recomanable tenir coneixements bàsics de teoria de la literatura.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Josep Anton Fernàndez Montolí

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €

Matrícula oberta:
fins al 26 de gener inclòs

Matricula't

Inici de docència: febrer 2022

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.