Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Estructura social i desigualtats

L'interès per les desigualtats és un dels elements constituents de les ciències socials des del seu inici, inseparable de l'adveniment de la modernitat. En aquell moment, les desigualtats es van deixar de considerar fruit de la providència divina per veure's com un resultat de la voluntat i les accions humanes. Des d'aquest nou punt de vista va començar a tenir sentit analitzar i discutir quines desigualtats hi ha i, també, com es generen i mantenen en el temps. Això és en gran part el que han fet les ciències socials i la sociologia durant dos segles, i el que fem a l'assignatura Estructura social i desigualtats. A partir de les aportacions dels clàssics i els contemporanis discutirem diferents maneres de pensar i analitzar l'estructura social i les desigualtats i, també, els principals reptes teòrics i empírics que planteja aquesta anàlisi.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Idioma: Català

L'assignatura treballarà les maneres de concebre les desigualtats (les mirades teòriques principals) i de mesurar-les (les estratègies empíriques principals). Així, combinant la teoria amb l'estudi empíric, i per tant l'aplicació a la realitat que ens envolta, identificarem els diferents reptes de l'estudi de les desigualtats en el món contemporani. Ens fixarem particularment en la manera de concebre el lligam entre els aspectes econòmics, socials i culturals de la desigualtat; l'articulació entre el que anomenarem «eixos» de desigualtat (classe, gènere, sexualitat, etnicitat, nació, llengua, territori, etc.); el repte d'estudiar empíricament les desigualtats; i les implicacions en l'anàlisi de polítiques públiques. Per a fer-ho, partirem d'un esquema que diferencia tres mirades sobre l'estructura social, que anomenarem «institucional», «relacional» i «incorporada».

Objectius i competències
 

Objectius

 

Els objectius concrets d'aprenentatge són els següents:

 • Entendre la relació fonamental entre ciència social i estudi de la desigualtat.
 • Conèixer les dificultats teòriques, epistemològiques i metodològiques de l'estudi de la desigualtat.
 • Conèixer les principals aproximacions teòriques a l'estructura social i els diferents eixos de desigualtat.
 • Entendre les implicacions de les diferents aproximacions empíriques a l'estructura social i la desigualtat.
 • Identificar les mirades institucional, relacional i incorporada a la desigualtat.
 • Entendre el lligam entre l'estudi de la desigualtat i les polítiques públiques.

 

Competències

 

Treballarem les competències següents:

Competència bàsica:

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competència transversal:

 • Que els estudiants puguin analitzar críticament, sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'àmbit de les ciències socials, i sàpiguen aplicar els coneixements resultants en les activitats que desenvolupin.

Competències específiques:

 • Que els estudiants reconeguin les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global, amb especial atenció a les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.
 • Que els estudiants puguin intervenir amb rigor tècnic en la valoració i el disseny de polítiques públiques prenent en consideració la naturalesa multifactorial de les necessitats i els problemes socials.
Continguts

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en una unitat introductòria i quatre blocs diferenciats.

Unitat 0: Introducció - Com apropar-nos a l'estructura social i a les desigualtats

 • Plantejament i discussió de les complexitats de l'estudi de l'estructura social i les desigualtats

Unitat 1: Les mirades clàssiques a l'estratificació social

 • Les aproximacions clàssiques i els seus problemes

Unitat 2: L'estudi empíric de l'estratificació social

 • Identificació a partir de casos concrets de les implicacions de les diferents estratègies empíriques per a estudiar les desigualtats

Unitat 3: Articulació d'eixos i el lligam entre simbòlic i material

 • Identificació dels reptes i les estratègies per a estudiar els diferents eixos de desigualtat (classe, gènere, sexualitat, etnicitat, llengua, espai, etc.)

Unitat 4: Polítiques públiques i desigualtats

 • Implicacions de les diferents mirades teòriques i empíriques a l'estructura social en l'anàlisi de les polítiques públiques i les desigualtats
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Roger Martínez Sanmartí
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.