Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Antropologia social i cultural

El mot antropologia prové de la combinació d'anthropos ('ésser humà') i logos ('coneixement'). L'etimologia del mot indica prou bé el principal objecte d'aquesta disciplina.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

Si d'antuvi l'antropologia centrava l'interès en societats considerades "exòtiques", avui dia el coneixement antropològic s'aplica també a la nostra societat per a intentar comprendre-la més bé. Les idees de cultura i societat són fonamentals per a comprendre la raó de ser de l'antropologia. Aquests conceptes constitueixen els punts focals principals pels quals s'arriba també a un coneixement més proper de l'individu: l'individu com a ésser social i cultural.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Entendre la natura de l'antropologia.
 2. Tenir una idea de les diverses branques de la disciplina.
 3. Assimilar el concepte antropològic de cultura.
 4. Valorar la gran importància que el treball de camp té per a la disciplina i comprendre el que implica.
 5. Tenir una primera aproximació al funcionament del mètode comparatiu.
 6. Conèixer críticament les principals aproximacions relativistes que són pròpies actualment de l'antropologia.
 7. Assolir una visió panoràmica de l'evolució humana.
 8. Familiaritzar-se amb els principals models evolucionistes.
 9. Accedir al domini de les eines conceptuals, tipològiques i teòriques necessàries per a entendre la literatura antropològica bàsica en relació amb els sistemes de parentiu, l'organització econòmica i la religió.
 10. Entendre les principals característiques de la banda caçadora recol·lectora.
 11. Conèixer les diverses teories que intenten explicar la transició de la caça recol·lecció a la domesticació d'animals i plantes.
 12. Entendre el pastoralisme com una adaptació especialitzada en certs tipus d'entorn.
 13. Conèixer les teories que intenten explicar els orígens de l'estat.
 14. Tenir un coneixement de les teories fonamentals que estudien els orígens del capitalisme.
 15. Entendre que l'antropologia té una contribució important a fer en l'estudi del món contemporani.
 16. Aclarir els termes clau relacionats amb la problemàtica de l'etnicitat.
 17. Traçar les línies generals dels estadis principals del desenvolupament del nacionalisme.
 18. Comparar les teories principals que intenten explicar l'aparició de l'etnicitat i el nacionalisme.
 19. Comprendre millor l'auge de l'etnicitat en les societats humanes modernes.
 20. Considerar les vies per a regular els conflictes ètnics i nacionals.
 21. Examinar l'impacte de la idea de raça en el pensament occidental i en les pràctiques polítiques occidentals.
 22. Explorar críticament el concepte de multiculturalisme.


Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 2. Capacitat de desenvolupar, contextualitzar i organitzar el coneixement teòric en relació amb l'anàlisi empírica.
 3. Capacitat de treball col·laboratiu i en xarxa en un entorn virtual.
 4. Capacitat per a conèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.
 5. Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 6. Capacitat per a identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
Continguts
 • Teoria antropològica
 • Antropologia i temes d'avui
 • Imatges de la cultura
 • La representació de la diversitat cultural
 • Les explicacions del món i la seva lectura antropològica
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Elisenda Ardèvol Piera

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.