Accès obert Vols més informació?

Presentació

La presència de la psicologia en la nostra societat i en tots els aspectes de la nostra vida és cada vegada més gran.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 febrer 2019

Trobem aportacions de la psicologia en l'organització del treball, l'educació, el medi ambient, la salut, la comunicació o les relacions socials. Aquesta assignatura és una introducció científica a aquesta disciplina i és, també, una presentació de la seva rellevància social i cultural en el nostre temps. Aquesta matèria té dues grans finalitats. En primer lloc, vol constituir-se en una introducció i un recorregut àgil per a la trajectòria de la psicologia des que va néixer com a disciplina científica fins als nostres dies. En segon lloc, es pretén que aquesta primera visió global condueixi a una determinada definició de psicologia i a una aposta clara per allò que hauria de ser la tasca i l'objecte d'anàlisi d'aquesta disciplina. En aquest sentit, el curs finalitzarà amb la descripció del que anomenem psicologia cultural: una explicació de l'ésser humà que emfasitza les connexions que s'estableixen entre diferents aspectes relacionats amb l'explicació de la ment humana.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Oferir una visió global i panoràmica de la tasca psicològica al llarg del segle XX, amb èmfasi especial en els aspectes epistemològics i metodològics que han donat lloc a les diferents posicions psicològiques.
 2. Comprendre els corrents psicològics més importants, i també els que avui dia configuren el treball psicològic, i assenyalar-ne tant l'objecte d'estudi com la metodologia més específica. Alhora, reconèixer l'estatus de la psicologia com a disciplina científica i les diferents "psicologies" que la formen.
 3. Conèixer els fonaments que permeten comprendre la dimensió social i cultural de la subjectivitat i el comportament humà des de la psicologia.
 4. Reflexionar sobre la manera com la psicologia, en tant que disciplina científica, s'acosta al seu objecte d'estudi i el coneix.
 5. Reconèixer la importància del llenguatge en la construcció individual de les persones, en la formació personal i en la manera d'abordar les relacions amb els altres i amb la realitat.
 6. Reflexionar sobre el concepte de coneixement, els mecanismes que el generen, la construcció de significats i la importància de la cultura en aquest procés.
 7. Adquirir eines que permetin desenvolupar un apropament crític envers els discursos dominants en les ciències humanes i socials, per un costat, i envers els diversos discursos que travessen la nostra vida quotidiana, per l'altre.


Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat d'expressar les relacions de la psicologia amb altres disciplines socials i amb les humanitats i, alhora, reconeixement de la necessitat d'una perspectiva multidisciplinària sobre l'estudi de la ment humana i dels processos de significació.
 2. Reconeixement i ús del llenguatge psicològic de manera adient.
 3. Capacitat per a identificar les nocions que utilitza la psicologia cultural per a explicar el funcionament de la ment.
 4. Capacitat per a entendre i qüestionar-se críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors centrals en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.
 5. Capacitat per a comprendre les particularitats disciplinàries i llegir la realitat des d'una mirada interdisciplinària.

Continguts

 • La psicologia i l'estudi de la ment humana
 • La construcció intersubjectiva del coneixement humà
 • Llenguatge i pensament
 • Psicologia i Internet

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura són en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Agnès Vayreda Duran

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació