Accès obert Vols més informació?

Literatura catalana moderna

Assignatura

Presentació

L'assignatura permet un primer acostament panoràmic a la producció literària més destacable de l'època moderna, el període de 300 anys de literatura catalana (s. XVI-XVIII) que en el passat havia estat menys tractat pels estudiosos (o fins i tot valorat des d'un cert apriorisme), mentre que en els darrers anys s'ha beneficiat d'un increment de recerca i d'una renovació notable en les perspectives d'anàlisi.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 febrer 2019

Idioma: català

En aquesta assignatura adoptarem un discurs renovador que es proposa redibuixar les definicions epocals de Renaixement, Barroc i Il·lustració (Il·luminisme) en connexió amb el context cultural europeu coetani, i també les especificitats en l'àrea catalana, i sobretot fer una lectura dels textos catalans sense apriorismes negatius. L'assignatura se centra en el que podem anomenar literatura de creació: la poesia, el teatre i la prosa.

Objectius i competències

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Aprendre a llegir i comentar de manera contextualitzada els textos literaris catalans del Renaixement, el Barroc i la Il·lustració.
 2. Llegir i posar en relació amb els textos literaris catalans els textos literaris d'altres literatures europees (sobretot la castellana, la italiana i la francesa, encara que sigui a partir de traduccions).
 3. Saber posar en relació les manifestacions literàries amb els textos teòrics sobre literatura.
 4. Ser capaços de relacionar el context cultural, artístic i teoricoliterari amb les pràctiques literàries concretes.
 5. Llegir, resumir i ressenyar algunes mostres bàsiques de la bibliografia contemporània sobre les tres èpoques modernes i saber relacionar-la amb els textos literaris llegits.
 6. Ser capaços de produir textos coherents, cohesionats i adequats al context que es demana.

Les competències d'aquesta assignatura són:

 1. Coneixement de les principals obres i autors de la literatura catalana.
 2. Capacitat de situar i relacionar obres i autors en el marc dels moviments literaris de la tradició literària i cultural catalana.
 3. Capacitat de fer l'anàlisi crítica de textos literaris representatius d'un període, moviment o autor.
 4. Capacitat d'analitzar textos a partir de comprendre les convencions dels diferents gèneres literaris.
 5. Capacitat de comprendre i relacionar la creació literària amb els processos sociolingüístics de la llengua catalana.
 6. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.
 7. Capacitat de relacionar gèneres i moviments literaris i artístics amb qüestions sociolingüístiques i amb els usos del català.
 8. Coneixement i capacitat d'analitzar el paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana
 9. Coneixement de les etapes i els moviments principals de la història de la cultura catalana, i els actors més importants, i també l'evolució històrica dels diversos processos simbòlics i culturals en el context específic de la cultura catalana.

Continguts

 • Literatura catalana moderna: presentació general
 • El Renaixement: concepte, definició, límits i nocions clau
 • La literatura catalana del Renaixement
 • El Barroc: concepte, definició, límits i nocions clau
 • La literatura catalana del Barroc
 • La Il·lustració: conceptes, definició, límits i nocions clau
 • La literatura catalana de la Il·lustració

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Requisits previs

Per poder cursar adequadament aquesta assignatura, com totes les del grau de Llengua i Literatura Catalanes, és indispensable tenir un bon domini de la llengua catalana (tant pel que fa a la competència ortogràfica i gramatical, com pel que fa a la producció textual, oral o escrita).

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Narcís Figueras Capdevila

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació