Accès obert Vols més informació?

Introducció a la geografia

Assignatura

Presentació

L'assignatura d'Introducció a la geografia aborda els conceptes bàsics i els problemes principals de la disciplina aplicats a qüestions d'actualitat. Es tracta de presentar visions integradores i globals necessàries per a la comprensió i l'estudi del territori complex i l'estudi actual de l'espai social.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 18 setembre 2019

Introducció a la geografia pretén donar instruments i eines d'anàlisi i comprensió sobre les característiques i les dinàmiques de l'espai contemporani. Els continguts s'articulen entorn dels temes següents: l'evolució de la disciplina geogràfica al llarg de la història; l'estudi de la distribució de la població al món; l'anàlisi de la globalització econòmica i la qüestió del desenvolupament-subdesenvolupament, i, finalment, els paisatges culturals i la seva anàlisi.

Objectius i competències

Objectius

 • Comprendre els conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.
 • Conèixer la situació actual dels espais i les societats a partir de la lectura i l'anàlisi dels materials proporcionats.
 • Comprendre l'espai geogràfic com el resultat d'un procés complex d'interrelacions entre fenòmens lligats als mitjans naturals i a les decisions socials.
 • Comprovar l'estructura conceptual bàsica de la ciència geogràfica en situacions territorials concretes de diversa complexitat, a escales diferents i en temps específics.


Competències

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants demostrin tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i que se sol trobar en un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres.
 • Conèixer la historiografia, el pensament i les tendències més recents de la història, la història de l'art i la geografia.
 • Adquirir un domini en els mètodes, les tècniques i els instruments d'anàlisi i d'interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics.

Competències específiques:

 • Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los autònomament i críticament.
 • Aprendre a combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials.

Continguts

 1. Una aproximació al coneixement geogràfic.
 2. La història de la geografia i la seva institucionalització com a disciplina científica. Era premoderna, era moderna i era postmoderna.
 3. Població i poblament. La població mundial i la distribució de la població en el territori: poblament, espais urbans i espais rurals.
 4. Globalització i geografia política.
 5. Alternatives al sistema capitalista. Decreixement, noves sobiranies i indicadors per a mesurar el desenvolupament.

Recursos per a l'aprenentatge

1. UNA APROXIMACIÓ AL CONEIXEMENT GEOGRÀFIC

 • Ortiz, Anna (coord.); Badia, Anna; Cebollada, Àngel; Mendizàbal, Enric; Solana, Miguel; Vera, Ana (2011). «Què és la geografia? Una pregunta amb múltiples respostes». Visions geogràfiques del món. Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona («Materials», núm. 222, pàg. 15-24).
 • Riudor, Lluís (1996). «Una geografia per entendre la casa comuna de la humanitat». Escola Catalana (any XXXI, abril 1996, núm. 329, pàg. 11-13). Publicació d'Òmnium Cultural, Delegació d'Ensenyament Català.
 • Unwin, Tim (1995). «La geografía: construcción social de la disciplina». El lugar de la geografía. Madrid: Cátedra (pàg. 19-42).


2. LA HISTÒRIA DE LA GEOGRAFIA I LA SEVA INSTITUCIONALITZACIÓ COM A DISCIPLINA CIENTÍFICA

 • Albet, A.; Garcia Ramon, M. D. (1999). «Teoria i mètodes de la geografia regional». A: M. Pallarès; A. F. Tulla (coord.). Geografia regional. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (pàg. 21-62).


3. POBLACIÓ I POBLAMENT

Població

 • Arango Vila-Belda, Joaquín (2008). «La población mundial». A: J. Romero (ed.). Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Barcelona: Ariel (pàg. 275-355).

Poblament

 • Nel·lo, Oriol; Muñoz, Francesc (2008). «El proceso de urbanización». A: J. Romero (ed.). Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Barcelona: Ariel (pàg. 57-105).


4. GLOBALITZACIÓ I GEOGRAFIA POLÍTICA

Globalització

 • Romero, Juan; Nogué, Joan (2008). «Globalización y nuevo (des)orden mundial». A: J. Romero (ed.). Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Barcelona: Ariel (pàg. 275-355).

Geografia política

 • Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (2011). «La fragmentación del mapa político del mundo». El nuevo mapa geopolítico del mundo. València: Tirant lo Blanch (pàg. 133-176).


5. ALTERNATIVES AL SISTEMA CAPITALISTA

 • Botey, Jaume (2014). «Capítol 7. Models alternatius: cap a una nova societat». El col·lapse del sistema: bases per a pensar el nou mil·lenni. Barcelona: Col·legi Oficial de Treball Social a Catalunya (pàg. 75-85).
 • Oliveres, Arcadi (2011). «Capítol 7. Cap al món postcrisi». Aturem la crisi. Les perversions d'un sistema que és possible canviar. Barcelona: Angle editorial (pàg. 119-134).

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Marc Gil Garrusta

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Propera matrícula:
maig 2019

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació