Accès obert Vols més informació?

Presentació

L'assignatura Globalització és una aproximació al fenomen econòmic més rellevant de la contemporaneïtat.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 febrer 2019

Idioma: català

Al llarg del curs, i per mitjà d'uns materials accessibles per a alumnes sense coneixements especialitzats en matèria econòmica, es repassen l'origen i les conseqüències econòmiques, socials i culturals, i les principals característiques del que anomenem globalització. Mitjançant aquest recorregut volem possibilitar que els alumnes tinguin aquells coneixements imprescindibles sobre l'estructura econòmica del món d'avui que els siguin un desllorigador clau en la comprensió de la seva estructura i complexitat cultural.

El seu objectiu principal es proporcionar a l'estudiant una visió general del conjunt de processos que s'acostumen a designar amb el terme globalització. Més concretament, en primer lloc, es vol que l'estudiant es familiaritzi amb les teories econòmiques que expliquen el creixement de la producció i els intercanvis a escala mundial i les seves conseqüències en la generació i distribució de la riquesa. En segon lloc, i connectant amb el darrer aspecte, el curs també posa l'accent en l'anàlisi crítica d'aquests processos, tot presentant un panorama de posicions més o menys favorables al desenvolupament de la globalització i les seves conseqüències. Finalment, i en tercer lloc, l'assignatura se centra a destacar les conseqüències de caràcter social i cultural que la globalització implica, analitzant els processos d'estandardització, transformació i conflicte que acompanyen els processos d'intercanvi global.

Aquesta assignatura forma part del grau d'Humanitats.

Objectius i competències

Els objectius generals de l'assignatura tenen a veure amb l'aprofundiment en l'estudi d'un dels fenòmens més característics dels nostres temps, present, directament o indirectament, en qualsevol àmbit de les nostres vides quotidianes. Aquesta omnipresència fa que, d'una manera o d'una altra, tots n'estiguem prou familiaritzats, però, alhora, sovint apliquem tot un seguit de llocs comuns i prejudicis que contribueixen a formar-ne una visió popular, «de carrer» –podríem dir–, sobre la globalització. Aquest curs es proposa superar aquest marc elemental d'anàlisi i aportar una visió més aprofundida de les diverses dimensions en què podem subdividir analíticament el fenomen complex que constitueix la globalització.

Aquests continguts es desenvolupen per mitjà de cinc dimensions interconnectades:

 • Conèixer l'evolució de l'economia industrial a l'economia global, tot adquirint una perspectiva històrica que ens permeti situar millor els fenòmens actuals.
 • Familiaritzar-se amb les teories econòmiques que permeten explicar els mecanismes de funcionament que sustenten els desenvolupaments experimentats tant en l'economia productiva com en la financera a escala mundial.
 • Conèixer l'impacte d'aquests processos més enllà de l'àmbit més estrictament econòmic.
 • Analitzar els debats que hi ha hagut entre les posicions més favorables a aquest fenomen i les seves conseqüències i les que, per contra, han assenyalat les seves conseqüències més negatives, a fi de disposar d'elements que permetin un posicionament crític propi.
 • Aprofundir en l'impacte de l'economia global pel que fa als processos de transformació cultural.

Les competències de l'assignatura són les següents:

 1. Capacitat per a identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
 2. Capacitat per al pensament crític i autocrític.
 3. Capacitat per a reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.

Continguts

L'assignatura se subdivideix en les tres unitats d'estudi següents:

 • Economia de la globalització: processos d'intercanvi a escala mundial
 • Anàlisi crítica: avaluació de l'impacte de l'economia global
 • La transformació cultural: les cultures en el marc de la globalització

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten de materials en suport paper i en format web, i de recursos en xarxa.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació