Accès obert Vols més informació?

Es basa en l'estudi de les principals manifestacions de les arts visuals i l'arquitectura del segle XX, així com de l'anomenat art tecnològic, en particular del vídeo art i de l'art dels nous mitjans, amb l'objectiud'assolir una visió panoràmica de l'art contemporani, amb algunes referències a l'art del nostre entorn més proper, particularment de l'art català contemporani.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 febrer 2019

Es fa èmfasi en la interconnexió amb altres àrees de coneixement i no es redueix a l'estudi dels estils i les seves característiques sinó que s'aprofundeix en el coneixement del marc cultural i humanístic on s'inscriu la creació artística del món actual.

El curs està dividit en dos grans blocs: la modernitat i la postmodernitat. El primer abasta de l'impressionisme a les segones avantguardes; el segon, de l'art dels anys 60/70 fins a l'actualitat.

Atesa la dificultat per entendre l'art contemporani, s'inicia el curs amb una introducció a les diverses teories de l'art i a una anàlisi de dos factors constitutius de l'art: una reflexió sobre el negoci que hi ha darrere l'art contemporani (que es pot estendre a tota la història de l'art) i un estudi de com i a través de què una obra arriba a ser molt famosa (encara que no sigui del segle XX, s'ha triat el cas de la Gioconda de Leonardo da Vinci, perquè és un autèntic fenomen de masses de l'actualitat).

Una assignatura sobre l'art del segle XX-XXI no pot acabar sense fer esment a l'art dels nous mitjans o art digital. Per això, el darrer bloc és una introducció a les interseccions entre art i tecnologia, fent un breu esment al vídeo art i acabant amb una visió global sobre l'art digital i una introducció al Net.art.

Objectius i competències

Objectius

 • Comparar, dins d'una mateixa temàtica, obres de diferents períodes, deduint les seves principals aportacions estètiques i justificant-les en funció del seu context.
 • Argumentar la relació artista-client-espectador aprofundint en la interpretació sociològica que es dóna de cada avantguarda.
 • Conèixer les principals metodologies en l'estudi de l'art i aplicar-les en l'estudi de casos concrets o a l'hora de fer una recerca.
 • A partir de l'anàlisi d'obres de les segones avantguardes, explicar la crisi de la modernitat.
 • Definir els conceptes clau de cada avantguarda, així com els components bàsics de la seva sintaxi.
 • Descriure, comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de cada -isme, utilitzant les variables estètiques adequades.
 • Diferenciar els grans corrents arquitectònics del segle XX i analitzar les seves obres més significatives.
 • Construir un discurs sobre la modernitat a partir de l'anàlisi d'obres de finals del XIX fins el 1960.
 • Construir un discurs sobre la postmodernitat a partir de l'anàlisi d'obres des del 1960 fins ara.
 • Construir un discurs sobre l'art feminista recolzat en les seves principals aportacions teòriques.
 • Descriure les principals aportacions de l'art espanyol i català, les influències rebudes i les exercides.
 • Fomentar l'interès pel coneixement directe de monuments i obres d'art de l'entorn, pel món dels museus i les exposicions i pel seguiment de l'actualitat.
 • Conèixer els diferents plantejaments estètics (sobretot de l'època contemporània) i aplicar-los en les anàlisis d'obres concretes.
 • Dominar les fonts d'informació (bibliogràfiques, en línia), els mètodes de treball i el llenguatge propis de la Història o la Crítica d'art.
 • Desenvolupar les possibilitats que ofereixen les TIC per a un millor coneixement del fet artístic.
 • Enumerar les eines, els temes i les tipologies més significatives de l'art digital i del Net.art en particular.
 • Dominar els principals portals d'Internet sobre temes d'art i realitzar un projecte de recerca centrat en l'ús intensiu de la xarxa.
 • Aprendre a llegir les imatges i a interpretar les obres d'art des d'un enfocament interdisciplinari.
 • Plantejar la dialèctica analògic-digital, real-virtual i el seu reflex en l'art.
 • Establir les juxtaposicions entre art i tecnologia a partir de l'aparició del cinema que desembocaran en l'art digital.

Competències

 • Capacitat per al pensament crític i autocrític.
 • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
 • Capacitat per conèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.
 • Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
 • Capacitat per identificar i comprendre els diferents corrents i moviments artístics en el marc de les tradicions culturals.
 • Capacitat per contextualitzar en diferents camps de coneixement la producció intel·lectual pròpia, ja sigui amb vocació acadèmica, artística o divulgativa.

Continguts

 • Introducció a la teoria de l'art
 • Estudis sobre la modernitat
 • Estudis sobre la postmodernitat
 • Art, ciència i tecnologia

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Joan Campàs Montaner

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació